Yatırım Fonları Özel Vergi Çözümleri Hizmetlerimiz

1.    Yatırım fonlarının vergi beyan ve bildirimleri

Fon sahibi veya yöneticisi olarak fonlarınızın tüm vergisel yükümlülüklerini takip ediyor ve vergisel alanda danışmanlık sağlıyoruz.

2.    Dar mükellef yatırım fonlarının vergi kimlik numaralarının temini

Takas ve Saklama hizmeti verdiğiniz dar mükellef yatırım fonlarının sermaye piyasalarındaki işlemleri için vergi dairesi süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Bu alanda özel kurulan ekibimizle efektif bir iş akışı oluşturularak Sizleri çeviri ofisi, noterler veya Vergi Daireleri gibi zaman alan süreçlere dahil etmeden ihtiyaç duyulan vergi kimlik bilgilerini temin ediyoruz.

Portföy yönetiminizde bulunan yatırım fonlarına ilişkin sunabileceğimiz tam tasdik veya vergi danışmanlık hizmetlerimizden bazıları:

·         E-beyanname sistemi üzerinden fonlara ilişkin beyannamelerin banka muameleleri vergisi beyannamesi, geçici ve kurumlar vergisi beyannameleri ile Ba-Bs bildirimlerinin beyan işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

·         Fonlara ilişkin Türkiye’de vergisel konularda ortaya çıkan önemli değişiklik ve gelişmelerden haberdar edilmesi,

·         Güncel mevzuat değişiklikleri ve gelişmelerle ilgili toplantılar yapılması, talep doğrultusunda yazılı ve sözlü tavsiyelerde bulunulması,

·         Fonların geçici vergi ve kurumlar vergisi hesaplamalarının kontrol edilmesi,

·         Vergi makamları ile yapılacak yazışmaların yönlendirilmesi, bunlar nezdinde girişimlerde bulunulması,

·         Yeni açılacak fonların vergi dairesi nezdinde mükellefiyet tesisinin gerçekleştirilmesi,

·         Faaliyeti sonlandırılacak fonların vergi dairesi nezdinde tasfiyesinin gerçekleştirilmesi,

·         Tam tasdik kapsamında hizmet vereceğimiz fonların tam tasdik raporlarının hazırlanması ve kanuni süresinde ilgili makama teslim edilmesi.