Konu Bazlı Özel Vergi Denetim Hizmetlerimiz

KPMG Türkiye Finansal Vergi ekibi olarak sektörde bir çok bankada gerçekleştirdiğimiz özel vergi denetim hizmetimiz ile Bankanızın konu bazlı vergi uygulamalarını gözden geçirerek Bankanıza katma değer yaratmak istiyoruz.

Örnek inceleme konularımız;

• Altına Dayalı Türev Ürünlerin Vergisel Risklerinin Tespiti

• Yurtdışı Şubelerde Yapılan Türev Ürünlere Yönelik BSMV Kontrolü

• Yurtdışı Şube İşlemlerinin Ülkemiz Vergi Riski Açısından İncelenmesi

• BSMV istisnası uygulanan işlemlerin kontrolü

• Banka İçinde Düzenlenen Tüm Kağıtlara Yönelik Damga Vergisi Kontrolü

• Hazine Bölümü Kredi İşlemleri

• Hazine Bölümü Türev Ürün Ve Arbitraj Bazlı Saha Çalışması

• Veraset Ve İntikal Vergisi Kontrolü

• Kredi Kartı İşlemlerinin Değerlendirilmesi

• Mortgage Vergisel Riskler

• Kapsamlı Bordro Çalışması Ve Sandık Denetimi

• Yabancı Fatura KDV Ve Stopaj Kontrolü

• Geçici 67. Madde Kapsamındaki İşlemleri Vergilendirilmesi

• Menkul Kıymet Değerlemeleri

• Kurumlar Vergisi İlave/İndirim Kalemleri İle Ertelenmiş Vergi Hesaplarının Kontrolü.

• Kısmi Tevkifat KDV Uygulamalarının İncelenmesi

• Hazine Bölümü Altın İşlemlerinin İncelenmesi