Kurumlar Vergisi Hizmetlerimiz

KPMG Vergi Bölümü olarak, amacımız vergi danışmanlığı, vergi denetimi ve tasdik hizmetleri konularında ihtiyaç ve önceliklerinize yönelik, yüksek kalitede hizmet sağlamak. Bunun için uzmanlığımızı ve tecrübemizi farklı yaklaşımlarla sizler için katma değere dönüştürüyoruz.

Bu amaç doğrultusunda Kurumlar Vergisi’ne yönelik sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir:

Kurumlar Vergisi ile İlgili Danışmanlık Hizmetlerimiz

Kurumlar Vergisi, şirketler için önemli ek maliyetlere ve fon çıkışına yol açabilir. Bu sebeple karşılaştığınız problemlerin çözümünde ve fırsatların doğru olarak değerlendirilmesinde sizlere yardımcı oluyoruz. İşinizin gereksinimlerini anlayarak vergi kanunlarına tam uyumun sağlanmasında ve ileriye yönelik risklerin ortadan kaldırılmasında destek olmakta ayrıca vergi yükünüzün azaltmanızda çözümler sunuyoruz. 

İşiniz ile ilgili kararlarınızın vergisel sonuçlarının analiz edilmesi ve vergi ile ilgili fırsatların zamanında belirlenmesi konusunda destek veriyoruz. Bunlara ek olarak planlanan işlemler ve geleceğe dönük iş ve yatırımlarınız için size en uygun yapılanmanın seçilmesi hususunda da yardımcı oluyoruz. Vergi danışmanlığı ve planlama hizmetlerimiz kapsamında vergisel tasarruf fırsatlarını en etkin biçimde uygulamak için vergi mevzuatının genel hükümlerini şirketinizin faaliyetine yönelik spesifik uygulamalar ile birleştirmekte ve çözümler ortaya koyuyoruz.   

Kurumlar Vergisi danışmanlık hizmetlerimiz dışında vermiş olduğumuz diğer danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

Yerel Vergi Mevzuatı

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve ilgili konular

Yabancı yatırım ile bağlantılı vergi konuları

Devlet Teşvikleri (Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri, Yatırım Teşvik Mevzuatı) • Serbest Bölgeler ile ilgili vergi avantajları

Vergi incelemeleri

Vergi ile ilgili diğer hususlar

Kurumlar Vergisi ile İlgili Denetim ve Tasdik Hizmetlerimiz 

Genel olarak verginin doğal karmaşıklığı, hızlı mevzuat değişiklikleri ve Vergi İdaresi’nin değişken yorumları dikkate alındığında, özellikle Türkiye’de, mükellefler istenmeyen vergi cezalarından ve buna bağlı olarak ortaya çıkan vergi uyuşmazlıkları ve problemlerinden kaçınmak amacıyla matrahlarının ve beyanlarının kanuna uygun olduğundan emin olmak isterler. Vergi denetim ve tasdik hizmetlerimiz, sizlerin vergi kanunları ile uyum konusunda kendinizi güvende hissetmenizi sağlar.

Kurumlar Vergisi Matrahı Denetimi ve Tasdiki (Tam Tasdik)

Uygulama prensipleri 3568 Sayılı Kanunla belirlenen tam tasdik hizmeti Vergi İdaresi’ne kurumlar vergisi matrahının doğru beyan edildiğinin teyidi, şirket hesaplarının vergi kanunlarına uygunluğunun denetimini kapsar. Bu hizmet, firmanıza olası bir vergi denetiminde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önlenmesi anlamında güven sağlar.

Diğer Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

Şirketinizin bazı vergi avantajlarından faydalanabilmesi veya vergi ile doğrudan ilişkili olmayan diğer konularla ilgili ihtiyaç duyabileceği işlemleri, Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmeniz gerekebilir. Bu kapsamda sunduğumuz diğer tasdik hizmetlerinin bir bölümü aşağıdaki gibidir: 

Sermayenin ödendiğine veya iç kaynaklardan sermaye artışına ilişkin tespit raporu

Ar-Ge ve Tasarım merkezi raporları

Kurumlar Vergisinden İstisna kazançlara ilişkin tasdik raporları

Diğer özel amaçlı tasdik raporları