Transfer Fiyatlandırması Hizmetlerimiz

Transfer Fiyatlandırması Hizmetlerimiz

Türkiye’de yakın zamanda uygulamaya girmiş olan, dolayısıyla yeni ve farklı örneklerin ortaya çıkması ile şirketlerin uzmanlaşma ihtiyacı duyduğu Transfer Fiyatlandırması konusunda bilgi birikimi ve deneyimimizi müşterilerimize aktarmayı hedeflemekteyiz.

Bu doğrultuda sunduğumuz hizmetler:

   Transfer fiyatlandırmasına ilişkin yıllık rapor ve dokümantasyon yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

   Mevcut transfer fiyatlandırması politikalarının analizi ve transfer fiyatlandırması planlama çalışmalarının oluşturulması

   İdare ile mükellef arasında imzalanacak Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları’na  (APA-Advance Pricing Agreement) ilişkin danışmanlık hizmetleri

   KPMG Global Transfer  Fiyatlandırması  Emsal  Analiz  veri tabanı olan Interpreter ve Thomson Reuters veritabanı aracılığı ile “Dış Emsal (Benchmark) Analizi” ve Thomson Reuters veritabanı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

   Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin mevcut ya da olası davalarda ve vergi incelemelerinde danışmanlık hizmetleri

   Transfer fiyatlandırması kaynaklı vergi ihtilafları çözümleri sunulması

   OECD vergi matrahı aşındırması yoluyla kazanç dağıtımı (BEPS) eylem planları ışığında şirketinizin mevcut transfer fiyatlandırması politikalarının ve anlaşmalarının gözden geçirilmesi

Ayrıca KPMG Türkiye olarak, ülkemizde transfer fiyatlandırmasına ilişkin yasal düzenlemeleri de sizlerin adına takip etmekteyiz.