KPMG Vergi


 • Investment in Turkey 2022 yayında!
 • Pratik Bilgiler Rehberi 2022
 • Vergi Hizmetlerimiz
 • 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Bazı Mal ve H
 • Yeniden Değerleme
 • KPMG Vergi Blog
 • KPMG GEKAP Calculator
 • Investment in Turkey 2022 yayında!
 • Pratik Bilgiler Rehberi 2022
 • Vergi Hizmetlerimiz
 • 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Bazı Mal ve H
 • Yeniden Değerleme
 • KPMG Vergi Blog
 • KPMG GEKAP Calculator

Vergi Bültenleri


Vergi, Gümrük, Sosyal Güvenlik, Yatırım Teşvik, Ar-Ge ve Finans konularındaki gelişmelerle ilgili tüm detaylar

Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas ÖTV Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar Yayımlandı (24.11.2022) 2022 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranı 24/11/2022 tarih ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 542 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklandı. (24.11.2022) OECD: Kurumlar Vergisi İstatistikleri ve Birleştirilmiş Ülke Bazlı Rapor Verileri (22.11.2022) Etilen Polimerlerden Plakalar, Levhalar, Filmler, Folyo ve Şeritler İçin Gözetim Uygulama Başlangıcı 15.10.2022 Tarihine Uzatıldı. (11.11.2022) Tayvan, Vietnam ve Sri Lanka Menşeli Bisiklet İç ve Dış Lastikleri ve Aksam ve Parçaların İthalatında Dampinge Karşı Önlem Devam Edecektir. (11.11.2022) Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sahibi Firmaların Herhangi Bir Talepte Bulunmaksızın Yararlanabileceği Kolaylaştırma İşlemleri Belirtilmiştir. (11.11.2022) 08.10.2022 tarihli ve 31977 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/25) yayımlanmıştır. (11.11.2022) 12.10.2022 tarihli ve 31981 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/30) yayımlanmıştır. (11.11.2022) İhracat Genel Müdürlüğü’nün 06.10.2022 tarihli, 78717682 sayılı D-3 Kodlu DİİB'ler / E-Arşiv Fatura konulu Yazısı yayımlanmıştır. (11.11.2022) 18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/28) yayımlanmıştır. (11.11.2022)