KPMG Vergi


 • Pratik Bilgiler Rehberi 2022
 • 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Bazı Mal ve H
 • Yeniden Değerleme
 • KPMG Vergi Blog
 • KPMG GEKAP Calculator
 • Vergi Hizmetlerimiz
 • Vergide Dönüşüm
 • Pratik Bilgiler Rehberi 2022
 • 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Bazı Mal ve H
 • Yeniden Değerleme
 • KPMG Vergi Blog
 • KPMG GEKAP Calculator
 • Vergi Hizmetlerimiz
 • Vergide Dönüşüm

Vergi Bültenleri


Vergi, Gümrük, Sosyal Güvenlik, Yatırım Teşvik, Ar-Ge ve Finans konularındaki gelişmelerle ilgili tüm detaylar

537 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğ’i Yayımlandı (17.05.2022) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5548 Sayılı Karar Yayımlandı (16.05.2022) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve/veya 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Kapsamında Faaliyette Bulunanların Teminat Yükümlüğü Hakkında Önemli Duyuru (16.05.2022) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 20 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı (16.05.2022) Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde, Alıcı Tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi İle Beyan Edilen ve Tahakkuk Ettirilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Mükelleften Aranmayacaktır (16.05.2022) Devlet Hakkının IV. ve V. Grup Madenler için %25 Artırımlı Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı (13.05.2022) YYS ve OKS Firmalarının, Gümrük Yönetmeliği 196/1-A Kapsamında GTİP’lerden Dökme Olarak Gelen Eşyaların İthalat İşlemlerinde Doğrudan kırmızı Hatta Sevk Edilmesini Sağlayacak Düzenleme Yapılmıştır (12.05.2022) Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ nün 74277916 sayılı, 28.04.2022 tarihli, EUR. 1 Belgeli Ürünler konulu yazısı yayımlanmıştır. (12.05.2022) Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü Çerçevesinde Teminat Alınmaksızın Eşyanın Teslim Edilmeyeceği Belirtilmiştir (12.05.2022) Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarafından İhracat Beyannamelerindeki İmalatçı Firma Bilgisi Hakkında Yazı Yayımlanmıştır (12.05.2022)