Dolaylı Vergiler Hizmetlerimiz

Dolaylı vergiler hizmetleri ekibimiz farklı sektörlerdeki müşterilerimize yerel ve uluslararası çapta hizmet vererek destek oluyor. Ekibimiz; KDV, ÖTV ve diğer dolaylı vergilerin risklerinin yönetiminde çeşitli ülkelerdeki müşterilere destek sunan uluslararası KPMG hizmet ağının ayrılmaz bir parçasıdır.

KPMG Türkiye olarak dolaylı vergilere ilişkin aşağıdaki alanlarda müşterilerimize stratejik çözümler konusunda destek veriyoruz:

  • Katma Değer Vergisi

  • Özel Tüketim Vergisi

  • Özel İletişim Vergisi

  • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

  • Diğer Vergi ve Fonlar

Dolaylı Vergiler Denetim ve Tasdik Hizmetlerimiz

Uzmanlarımız dolaylı vergiler ile ilgili mevzuat şartlarının yerine getirilmesine katkıda bulunur. Hem yerel hem de global kaynak, bilgi ve deneyime sahip olan dolaylı vergiler hizmetleri ekibimiz aynı zamanda KDV iadesi talepleriyle bağlantılı hizmetler de sunmaktadır.

Dolaylı vergiler tasdik hizmetlerimiz: 

  • KDV İadesi Tasdik Raporu

  • ÖTV Tasdik Raporu

Dolaylı Vergiler Danışmanlık Hizmetlerimiz

Firmaların dolaylı vergiler uygulamalarına ilişkin sorunlarının çözümü, vergi yüklerinin azaltılmasına dönük danışmanlık hizmetleri, vergi uyumunun sağlanmasına yönelik denetim hizmetleri yanında vergi idareleri ile yaşanan sorunların çözümü ve vergi inceleme süreçlerinin yürütülmesine yönelik danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir: 

  • Dolaylı vergiler ile ilgili planlama hizmetleri

  • Proje bazında danışmanlık (tedarik zinciri planlaması vb.)

  • Günlük faaliyetler ile ilgili dolaylı vergiler konularında danışmanlık