Özel Bankacılık Müşterilerine Vergi Danışmanlığı

Özel bankacılık müşterilerimize ayrıcalıklı vergi danışmanlığı hizmetlerimiz

Premium müşterilerinizin yatırım kararlarını ve yatırım performanslarını etkileyebilecek vergisel alanlarda her türlü soruyu sorabilecekleri özel danışmanları oluyoruz. Bu sayede müşterilerinizden olumlu geri bildirim alarak özel bankacılık hizmetlerinizde katma değer yaratıyoruz.

Bankanızın özel bankacılık birimine sunulacak vergi hizmetlerimiz:

·         Bankanızın uygun göreceği özel bankacılık müşterilerinin menkul ve gayrimenkul varlıklardan elde etmiş olduğu gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik olarak vergi seminerleri düzenlenmesi,

·         Bankanızın özel bankacılık müşterileri ile birebir toplantılar yapılarak özel bankacılık müşterilerinin yatırımlarının vergilendirilmesi konusundaki sorularının cevaplandırılması ve bu konularda önerilerde bulunulması,

·         Bankanızın özel bankacılık bölümü personeline, gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi konusunda vergi danışmanlığı hizmeti sunulması,

·         Bankanızın özel bankacılık bölümü personeline menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik eğitimler verilmesi,

·         Vergi mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler ile ilgili özel bankacılık personeline ve müşterilerine sunulmak üzere açıklayıcı bilgilendirme notlarının hazırlanması,

·         Bankanızın internet sayfasında yayımlanabilecek özel bankacılık vergi kitapçığının güncellenmesi ve/veya hazırlanması,

·         Bankanızın özel bankacılık müşterilerinin elektronik posta ile sormuş olduğu soruların cevaplandırılması,

·         Türev ürünlerin vergilendirilmesi,

·         Gayrimenkul alım satım kazançlarının vergilendirilmesi,

·         Çifte vatandaşlık bulunan gerçek kişi müşterilerin durumu ile ilgili konulardaki soruların cevaplandırılması,

·         Bankanızca talep edildiği takdirde özel beyanname hazırlanmasına yönelik danışmanlık ve aile şirketlerinde yapılanma ve hisse devirleri*,

·         Bankanız özel bankacılık müşterilerinin Türkiye’de veya yurtdışında bulunan firmalarının Türkiye’de veya yurtdışında yeni bir holding yapısı altında toplanmasının arzu edilmesi halinde söz konusu yapının vergisel olarak en avantajlı şekilde yapılandırılmasına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi*,

·         Söz konusu yapıların yurt dışında kurulacak olması halinde ilgili ülkelerde kuruluş ve diğer hizmetlerin yurtdışı KPMG ofisleri aracılığı ile sunulmasının koordine edilmesi*.