Finansal Vergi Hizmetleri

KPMG Türkiye olarak, dolaysız ve dolaylı vergilerin gerek finans kurumları, gerekse bu kurumların fon yapıları üzerindeki etkileri ve yatırımcıların vergisel konumlarını detayı ile bilen deneyimli kadromuz aracılığı ile yerel ve uluslararası ölçekte finansal hizmetler sektöründe vergi danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

 

Finansal işlem vergilerinin denetimi hizmetleri kapsamında sunduğumuz bazı hizmetler aşağıdaki gibidir:

·         Konu bazlı özel vergi denetimleriyle mali mevzuata uyuma ilişkin vergi danışmanlığı,

·         Uluslararası finansman, karmaşık (hibrit) enstrümanlar/organizasyonlar ile yeni finansal ürünler ile ilgili vergi danışmanlığı,

·         Menkul kıymetler, para ve sermaye piyasalarından elde edilen kazançların vergilendirilmesi,

·         Sermaye piyasaları ve menkul kıymet ihraçları (menkul kıymetleştirme) ile ilgili vergi danışmanlığı,

·         Finans sektöründe şirket birleşmeleri, satın almalar veya yeniden yapılandırma hizmetleri,

·         Vergisel durum tespiti (tax due diligence) hizmetleri,

·         Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler ile ilgili gelir vergisi danışmanlığı

·         Bankacılık işlemlerindeki işlem vergilerine ilişkin özel denetim ve kontroller

·         Saklama (custody) vergi danışmanlığı ve dar mükelleflere yönelik vergi hizmetleri (vergi kimlik numarası başvuruları vb.)

·         Finans sektöründe dolaylı vergi yükümlülükleri (KDV, KKDF ve vb) ve uygulamasına ilişkin vergi danışmanlık hizmetleri.

·         Bankaların özel bankacılık faaliyetlerine ilişkin vergi danışmanlığı hizmetleri

·         Finans sektörüne ilişkin çeşitli konularda vergi eğitimleri hizmetleri (bankalarda vergilendirme, leasing, faktoring finansman şirketlerinin vergilendirilmesi, menkul kıymetlerin vergilendirilmesi vs. )

·         Banka teftiş kurullarına yönelik kapsamlı vergi eğitimi