Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik Hizmetler

Rekabetin giderek arttığı günümüzde, Ar-Ge ve inovasyon altında yapılan yatırımların ülke ekonomilerinin büyümesinde doğrudan etkili olduğu kabul ediliyor.

Türkiye’de de bu kapsamda Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) ve yenilik faaliyetlerinin GSYİH içerisindeki payının yüzde 1’den yüzde 3’e çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda Ar-Ge ve yenilik harcamalarının artırılması hedeflenmekte olup vergisel teşvik ve destek mekanizmaları ile özel sektör kuruluşları destekleniyor.

5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile işletmelere önemli vergisel avantajlar sağlanıyor.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri aynı zamanda TÜBİTAK, KOSGEB, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kuruluşların destek programları kapsamında fırsatlar sunuluyor.

Ar-Ge ve Tasarım Teşvik Hizmetleri ekibimiz, Ar-Ge için sağlanan devlet teşvikleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve Proje Bazlı Destekler ile ilgili süreçlerin tüm aşamalarında şirketinize destek olur. Ar-Ge ve Devlet Teşvikleri alanında uzman ekibimiz, uzun yıllar kamu kurumlarında edindiği geniş tecrübe ve özel sektör uzmanlığı ile bu süreçleri en etkin şekilde yönetmenizi sağlar.