KDV-ÖTV İadesi Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Mükelleflerin özellikle hangi durumlarda iade hakkına sahip olduklarını bilmeleri kadar, bu iadeleri en kısa zamanda vergi dairesinden almalarını sağlayacak hazırlık süreçleri konusunda da bilgi sahibi olması gerekiyor. Ayrıca, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi iadelerinde yaşanan sorunlar işletmelerin finansman yönetimini olumsuz etkiliyor.

KPMG Türkiye KDV-ÖTV İade Danışmanlığı Hizmetleri ekiplerimiz, çalışmalarında müşteri memnuniyeti ve yüksek hizmet kalitesine odaklanmış profesyonellerden oluşur. Çoğu zaman karmaşık, yorucu ve detaylı bürokratik süreçler içeren bu iade prosedürünü, sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe ile hizmetinize sunuyoruz.

Raporlama Hizmetlerimiz

KDV, ÖTV İadeleri ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki işlemler nedeniyle nakden, mahsuben vergi iadesi, tecil ve terkin işlemleri ve teminat çözümleri için gerekli olan YMM tasdik raporlarını sunmaktayız.

KDV Check-Up Hizmetlerimiz

KPMG Türkiye olarak müşterilerimize sunduğumuz check-up hizmetimiz, halihazırda talep edilmiş veya talep edilen KDV iadesi tutarlarınızın tespitine ilişkin sistemin kontrol edilmesi, varsa göz ardı edilmiş ve dolayısıyla eksik hesaplanmış 

KDV iadelerinizin talep edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi ve bundan sonraki sürecin iyileştirilmesine yönelik adımların atılmasını kapsıyor. Şirketlerin %8, %1 gibi indirimli orana tabi teslimlerinin bulunması, çeşitli tam istisna kapsamında teslim ve hizmetlerin sunulması KDV iadesi fırsatlarının  tespitinde de önemli bir adımdır. Check-up hizmetlerimizden özellikle ihracat ve ithalat yapan dış ticaret ve perakende sektöründeki firmalar ile uluslararası taşımacılık, gıda, tekstil, ilaç, inşaat, enerji vb. sektörlerindeki şirketler faydalanabilmektedir.

KDV-ÖTV İade Danışmanlığı Hizmetlerimiz

KPMG Türkiye KDV-ÖTV İade Danışmanlığı Hizmetleri ekiplerimiz, çalışmalarında müşteri memnuniyeti ve yüksek hizmet kalitesine odaklanmış profesyonellerden oluşur. Çoğu zaman karmaşık, yorucu ve detaylı bürokratik süreçler içeren bu iade prosedürünü, sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe ile sizlerin hizmetine sunuyoruz.

Alanında uzman ve deneyimli ekiplerimiz, firmanıza aşağıdaki süreçlerde danışmanlık sunuyor: 

  • Daha önce KDV iadesi talebinde bulunmamış firmalarda sistemin kurulması,

  • İadeye konu tutarların hesaplanması,

  • KDV İadesine konu teşkil eden listelerin hazırlanması (İndirilecek KDV, Yüklenilen KDV, GÇB, Satış Faturası Listesi vb.)

  • İlgili listelerin İnternet VD sistemine girişinin sağlanması,

  • KDV İadesine ilişkin mahsup taleplerinin yerine getirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri,

  • Mahsup sürecinde vergi dairesinden gelecek olan kontrol raporlarına ilişkin açıklamaların yapılması ve olası sorunların giderilmesi,

  • ÖTV mükelleflerinin uygulama süreçlerinin kontrolü,

  • Risk ve fırsat analizleri.

KDV İade dosyasının hazırlanmasında gerekli listelerin hazırlanmasını KPMG Türkiye tarafından geliştirilen Akıllı KDV İade Programı ile daha hızlı ve kaliteli bir şekilde sunmaktayız. 

Şirketlere Özel Eğitimlerimiz

Şirketlerin KDV iade işlerini takip eden personelinin bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve güncel gelişmelerden zamanında haberdar olması gereklidir. KPMG Türkiye’nin deneyimli Dolaylı Vergiler Danışmanları  tarafından verilen eğitimlerimiz, şirketlerin muhasebe ve mali işler bölümlerinde görevli personelinin bilgi düzeyini ve yetkinliğini artırmayı amaçlıyor.