Dijital Hizmet Vergisi Danışmanlığı

Dijital Hizmet Vergisi, Türkiye’de 7194 sayılı Kanun ile 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Aşağıda belirtilen hizmetler dolayısıyla Türkiye’de elde edilen hasılat, yüzde 7,5 oranında uygulanan dijital hizmet vergisi kapsamındadır.

·         Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri,

·         Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,

·         Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil)

 

Kapsamdaki hizmetlere ilişkin, Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon TL'den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Euro'dan veya muadili yabancı para karşılığı TL'den yüksek olanlar dijital hizmet vergisi mükellefidir.

Bu kapsamda, küresel KPMG ağının bir parçası olarak sizlere aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz.

·         Şirketinizin Türkiye’deki dijital hizmet vergisi koşullarına uygunluğunun analizi

·         Kayıt sürecinin tamamlanması

·         Dijital hizmet vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması

·         Vergi dairesiyle iletişim sağlanması ve günlük taleplerin yanıtlanması

·         Ödeme sürecinin takibi

·         Bağımsız denetim raporunu Türkçe’ye çevrilerek Vergi İdaresi’ne sunulması.