Bordrolama Hizmetlerimiz

KPMG Türkiye olarak, uzman kadro ve yöneticilerimizle, bordro ve personel işlemleri ile ilgili; yasal mevzuatlara uygun teknik hesaplamalar, firmanızın ihtiyaçlarına özel ve yasal raporlamalar, süreç ve hesaplama, denetimler, teknik eğitim konularında şirketlere sınırsız çözümler sunuyoruz.

Teknik Bordro Hesaplama Hizmetlerimiz

   Müşteriden gelen bordro verisinin gelir vergisi, sosyal güvenlik kanunu ve iş hukuku açısından incelenmesi

   Otomatik data aktarımı ile bordro verilerinin bordro yazılımına aktarımının sağlanması

   Teknik bordro hesaplamalarının yapılması (saatlik, günlük, aylık, yıllık her türlü hesaplama tipleri için)

   Personele ait ücret bordrolarının e-mail ya da kapalı zarfla personele iletilmesi

   Müşteriye özel bordro raporlarının oluşturulması

   Personele ödenecek tutarların belirlenmesi, ilgili banka talimatlarının ya da disketlerinin hazırlanması

   Muhasebe ve finans ekiplerine sunmak üzere:

o   Yıllık izin karşılığı hesaplamaları

o   Kıdem ve ihbar karşılığı hesaplamaları

o   Muhasebe birimine iletilecek olan bordro hesaplamasıyla ile ilgili “yevmiye fişinin” oluşturulması

Bordro Denetim Hizmetlerimiz

   Müşteri nezdinde hesaplanan bordroların vergi ve SGK mevzuatları açısından belirli periyodlarda uygunluk denetiminin yapılması ve denetim kapsamındaki bulguların ilgili şirket ve birim yöneticileri ile bir rapor eşliğinde paylaşılması

   Muhasebeye intikal eden özet bordro sonuçlarının, bordro detayları ile kıyaslanması, muhasebe kayıtları ve bordro mutabakatının yapılması

Bordro Süreç Analizi Hizmetlerimiz

   Müşterinin kendine özel organizasyon yapısı dikkate alınarak bordro çalışmasına dahil olan tarafların iş adımlarının incelenip rol tanımlarının gözden geçirilmesi

o   Muhasebe, finans, hukuk gibi diğer ilgili birimlerden ya da personelin kendisinden bordro ile ilgili verilerin nasıl ve ne sıklıkta alındığı bu kapsamda incelenir.

   Farklı birimler, personel ve bordro hesaplamasından sorumlu ekipler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla iş planı ve standart dokümantasyonların oluşturulması

   Bordro verisi oluşturan personele, bu verinin en doğru şekilde oluşturulabilmesi için gerekli eğitimler düzenlenmesi (örneğin; müşteriye özel oluşturulan puantaj tablosunun nasıl doldurulacağı vb.)

Yasal Bildirim, Formlar ve Tescil İşlemleri

   Sosyal Güvenlik Kurumu iş yeri tescil işlemlerinin yapılması

   E-bildirge başvurularının takibi

   İşe başlayacak veya işten ayrılacak olan personelin ilgili resmi dokümanlarının hazırlanması

   SGK işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması

   İşten ayrılan personelin kıdem ve ihbar hesaplamalarının yapılması

   Aylık SGK e-bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının temin edilmesi

 Türkiye İş Kurumu'na elektronik ortamda sunulacak raporların hazırlanması