Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Hizmetlerimiz

KPMG Türkiye olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusunda bulunacak şirketlerin durumunu değerlendirerek, sertifika alınması sürecinde iç denetim hizmeti de dahil destek oluyoruz. Aynı zamanda sertifika sahibi  şirketlerin mevcut statülerinin devamı için yardımcı oluyoruz.

1. GAP Analizi Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına başvuracak şirketlere başvuru öncesinde durum analizi yapılarak alınması gereken aksiyonların belirlenmesinde destek sağlarız. 

2. YYS Süreç Uyum Desteği Danışmanlığı

YYS Hazırlık, Başvuru ve Temin Sürecinin her aşamasında firmalara destek olarak, rahatlık ve güven sağlarız. 

Başvuru öncesinde süreç desteği sunuyoruz. Başvuru aşamasında aşağıdaki konularda yardımcı oluruz. 

 • Başvuru formunun uygunluğunun değerlendirilmesi

 • Alt projelerin gümrük mevzuatı karşısında uygunluğunun değerlendirilmesi

 • Bölge Müdürlüğüyle başvuru sürecinin uygunluğunun değerlendirilmesi ve gerekli istişarelerde bulunulması

 • Genel Müdürlük başvuru süreci desteği

 • Yerinde Denetim incelemesinde destek olunması

 • Bakanlık ile iletişimde uygun metodun seçilmesi

 • YYS için gerekli iç denetim mekanizmasının oluşturulmasında destek olunması

 • Düzenli toplantılar ile şirkete ve üst yönetime bilgi verilmesi, aşamaların değerlendirilmesi

 • Sertifikanın teminine kadar süreç desteği verilmesi

3. YYS Belgesi Sürdürülebilirlik Desteği

Belgenin alınmasından sonra firmanın yükümlülüklerini düzenli şekilde yerine getirebilmesine, statünün korunmasına ve geliştirilmesine destek oluruz.

 • Faaliyet raporunun hazırlanması

 • Cari denetim (mini check-up)

 • Sonradan kontrol denetimi

 • Saha denetimi

 • Eğitim hizmetleri 

 • Danışmanlık hizmetler

 • Geliştirme projeleri