Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetlerimiz

Gümrük, Dış Ticaret ve Dolaylı Vergiler Hizmetleri ekiplerimiz, çalışmalarında müşteri memnuniyeti ve yüksek hizmet kalitesine odaklanmış profesyonellerden oluşuyor. Amacımız genelde karmaşık ve riskli olan gümrük ve dış ticaret işlemlerinde sahip olduğumuz global bilgi ve kaynakları, yerel tecrübeyle harmanlayıp sizlerin hizmetine sunmaktır. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir. 

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı 

Kararlarınızın, potansiyel sonuçlar bakımından her yönüyle değerlendirilmiş bilgiye dayanmasına imkân sağlayarak planlanan ya da devam etmekte olan operasyonlarınızda güven sağlarız.

Gümrük Denetim

Gümrük riskini öngörmenize, tanımlamanıza, analiz etmenize, en aza indirmenize ve gelişime ihtiyacı olan alanları belirlemenize, bunun yanında fırsatları tespit ederek kârlılığı artırmanıza yardımcı oluruz.

Sonradan Kontrol Danışmanlığı

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri tarafından gerçekleştirilen sonradan kontrolün her aşamasında firmanızın yanında yer alarak yol göstericilik yaparız.

Gümrük İhtilaf Yönetimi 

Gümrük idareleri ile olan anlaşmazlıklarınızın, vergi ve ceza ile itiraz ve dava süreçleri dahil her aşamasında firmanıza destek olarak, rahatlık ve güven sağlarız.

Gümrük Uzlaşma Süreç Danışmanlığı 

Gümrük cezalarına karşı izlenecek alternatif yol olan gümrük uzlaşma sürecinde şirketlere stratejik destek sağlarız.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS/AEO) Danışmanlığı 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusunda bulunacak şirketlerin durumunu değerlendirir, sertifika alınması sürecinde iç denetim hizmeti de dahil destek olur, bunun yanı sıra sertifika sahibi  şirketlerin mevcut statülerinin devamı için yardımcı oluruz.

Bilgi Güvenliği (IT) ve Gümrük Süreçleri Desteği 

Yazılımların ve IT programlarının, gümrük ve tedarik zinciri süreçlerine implementasyonuna destek olarak kontrol ve hızı artırmaya yardımcı oluruz.

Dolaylı Vergiler Check-Up 

Alım ve satıma konu ürünlerinizin ve süreçlerinizin KDV, ÖTV, Damga Vergisi, Gümrük Vergisi ve diğer ithalat vergileri açısından incelemesini yapar, farklı uygulamaları tespit eder, doğru vergi oranlarını ve yöntemleri uygulamanıza yardımcı oluruz. 

Gümrük Due Dilligence 

Şirketin gümrük ve dış ticaret işlemleri bakımından yükümlülüklerine ilişkin çerçeveler çizerek, karar alıcıların doğru karar vermesine ya da gerekli tedbirleri almasına yardımcı oluruz.

Ürün Denetimi, Güvenliği ve Kalite Danışmanlığı 

İthalatı yapılan ürünlerin ithalat sonrası piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında gereklilikleri karşıladığına emin olmanızda destek oluruz. İthalat esnasında kalite gerekliliklerini belirlemenize ve standardizasyon uygulamalarını karşılamanıza yardım ederiz.

Eğitim Programlarımız

Gümrük ve dış ticaret konularına ilişkin derin bilgimizi, pratik tecrübelerimizle birleştirerek kapsamlı seminerler, atölye çalışmaları ve eğitim programları sunarız.

Stratejik Gümrük Yönetimi Danışmanlığı

Şirketinizin yapısına göre spesifik analizler yaparak stratejik, yönetsel kararlara ve üst yönetime destek oluruz. Süreç analizi, tedarik zinciri optimizasyonu, şirket yapılandırması, doğru yatırım tercihleri, teşvikler ve kar maksimizasyonu mekanizmalarını işleterek değişimi yönetir ve istikrarı sağlarız.