Uluslararası Vergi Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Uluslararası vergi danışmanlığı ekibimiz, yabancı yatırımcıların Türkiye’de yaptığı veya Türk yatırımcıların yurt dışında yaptığı faaliyetlerin vergisel açıdan değerlendirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Çok uluslu işletmelerin sınır ötesi faaliyetlerinin doğru kurgulanması ve vergisel risklerinin minimize edilmesini amaçlayan söz konusu hizmetlerimiz, gerektiği durumlarda diğer ülkelerdeki uluslararası vergi uzmanlarıyla işbirliği içerisinde sunulmaktadır.

Danışmanlık hizmeti sunduğumuz başlıca konular aşağıdaki şekildedir:

   Yerel mevzuat ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları çerçevesinde, sınır ötesi faaliyetlerin veya ödemelerin vergisel analizi,

   Şirketlerin global ölçekte yürüttükleri faaliyetler çerçevesinde ortaya çıkan vergi pozisyonlarının iyileştirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri,

   Yerel ve uluslararası ölçekte vergisel konulardaki mevzuat değişikliklerinin işletmeler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi

   İşyeri , acente, irtibat bürosu ve benzeri yapıların değerlendirilmesi,

   Türkiye’de veya yurt dışında holding yapılarının vergisel analizi,

   İş modeli değişikliklerinin vergisel analizi,

   Hisse satışı, birleşme, bölünme, tasfiye gibi süreçlerin vergisel açıdan değerlendirilmesi,

   Finansman modellerinin vergisel açıdan analizi,

   Substance (yeterlilik) testleri,

   Çifte vergilendirmenin önlenmesi kapsamında istisna veya mahsup yöntemlerinin uygulanmasına yönelik danışmanlık,

   Diğer ülkelerde şirket, şube ve benzeri yapıların kuruluşlarına aracılık edilmesi.