Birleşme ve Satın Alma (M&A) Vergi Hizmetlerimiz

Şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda uzmanlaşmış vergi ekibimiz, projenin her aşamasında sizlere vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda sizler ve diğer danışmanlarınızla birlikte etkin bir çalışma süreci yürüterek proje süresi boyunca şirketiniz için katma değer yaratmayı amaçlamaktayız.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz: 

   Satın alma öncesi vergi danışmanlığı

   Alternatif satın alma yapılandırmalarının (birleşme, varlık ya da hisse alımı vb.) vergi etkilerinin incelenmesi

   Vergi riski değerlendirmesi (“tax due diligence”)

   Projenin değerlendirilmesi sürecinde vergi ile ilgili fırsatların belirlenmesi

   Satın alma sonrası planlanan vergi yapısının uygulanmasında destek olunması • Devralınan vergi avantajlarının (mali zararlar vb.) en etkin şekilde kullanımı

   Diğer taraflar ile (satıcı vs. alıcı) vergiye ilişkin konuların görüşülmesi ve satın alma sözleşmesi hazırlık aşamasında destek olunması

   Uluslararası sorunlara vergisel olarak etkin çözümler önerilmesi (nakit aktarımı, alım/satım giderlerinin yansıtılması vb.)