OECD İki Sütunlu Çözüm Mekanizması Hakkında Son Güncellemeler – Tutar A, Tutar B, STTR ile ilgili zaman çizelgeleri

Yayınlanma Tarihi: 13 Temmuz 2023OECD İki Sütunlu Çözüm Mekanizması Hakkında Son Güncellemeler – Tutar A, Tutar B, STTR ile ilgili zaman çizelgeleri

 

OECD, 11.07.2023 tarihinde ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan vergi zorluklarını ele almak için oluşturulan iki Sütunlu Çözüme ilişkin bir “Çıktı Bildirgesi” yayınlamıştır. Bildirimde bahsi geçen temel konuları aşağıda dikkatinize sunarız.

 

1.       Birinci Sütun – Tutar A

 

·         Tutar 1 ile ilgili olarak Kapsayıcı Çerçeve;  Çok Taraflı Sözleşme (MLC) metni oluşturmuş ve değerlendirilmelere sunulmuştur. Bazı İdareler;  MLC’de yer alan bazı konularda çekincelerini dile getirmiştir. MLC'yi imzaya hızlı bir şekilde hazırlamak amacıyla bu sorunları çözme çabaları devam etmektedir.

 

·         MLC’nin 2025'te yürürlüğe girmek üzere 2023'ün ikinci yarısında imzaya açılması beklenmektedir.

 

·         Kapsamdaki Grup Şirketlerin Ana Merkezlerinin yaklaşık % 60'ını oluşturan en az 30 otoritenin MLC metnini kabul ettiği düşünülmektedir.  Kapsayıcı Çerçeve üyeleri, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 sonuna kadar ya da MLC imza tarihine kadar; herhangi bir mükellefe yeni bir Dijital Hizmet Vergisi ya da benzer vergileri uygulamaktan kaçınmayı kabul etmişlerdir.

2.       Birinci Sütun – Tutar B

 

·         Tutar B, Birinci Sütun uygulamasının kritik bir bileşenidir. Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Gelecek hafta konu ile ilgili açıklayıcı belgenin yayınlanması ve söz konusu belgenin 1 Eylül tarihine kadar paydaş yorum ve önerilerine açık olacağı belirtilmektedir.

 

3.       Vergiye Tabi Olma Kuralı (STTR)

 

·         Önümüzdeki hafta, STTR'nin uygulanacağı tanımlanmış ‘grup içi’ ödemeler kümesini özetleyecek bir STTR modeli hükmü ve detay açıklamaları yayınlanacaktır. STTR, bu ödemelerde nominal vergi oranını % 9'a çıkarmayı amaçlamaktadır.

·         Çok taraflı bir sözleşme ve açıklayıcı açıklama yayınlanacak ve 2 Ekim 2023'ten itibaren imzaya açılacaktır.

 

OECD bülteni, İkinci Sütunla ilgili ek öğeler için herhangi bir yayın tarihinden bahsetmemektedir (GloBE Bilgi Beyannamesi ve daha fazla İdari Rehberlik dahil). Ancak, Kapsayıcı Çerçeve toplantılarının zamanlaması (Bu hafta) ve G20 Maliye Bakanları toplantısından önce ilerleme gösterme arzusu göz önüne alındığında, bu hafta veya önümüzdeki hafta içerisinde bir açıklama yapılmasının olası olduğu düşünülmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla