Mali Bültenler


537 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğ’i Yayımlandı

17 Mayıs 2022

14.05.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 537 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile yapılan düzenlemeler bültenimizde özetlenmiştir.Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5548 Sayılı Karar Yayımlandı

16 Mayıs 2022

Özet: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5548 Sayılı Karar 13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve/veya 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Kapsamında Faaliyette Bulunanların Teminat Yükümlüğü Hakkında Önemli Duyuru

16 Mayıs 2022

Bilindiği üzere, 30/4/2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KanununKurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 20 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı

16 Mayıs 2022

14.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 20 Seri No’lu Tebliği ile yapılan değişiklikler bültenimizde özetlenmiştir.Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde, Alıcı Tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi İle Beyan Edilen ve Tahakkuk Ettirilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Mükelleften Aranmayacaktır

16 Mayıs 2022

Gelir İdaresi Başkanlığının 13.05.2022 tarihli E-64994458-130[5509-815]63230 sayılı yazısı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair