Mali Bültenler

Değerli Konut Vergisinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlandı

16 Ocak 2021

15.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile, 2021 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak değerli konut vergisine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir...Whatsapp’a Bir İnceleme de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan

15 Ocak 2021

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın, 04 Ocak 2021 tarihinde gizlilik politikasını güncellemesi üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu, internet sitesi üzerinden bu çok tartışılan konu ile ilgili bir kamuoyu duyurusu yayımlamıştır.Mikro İhracatta Vergi Teşviklerine ilişkin Tebliğ Taslağı Yayımlandı

14 Ocak 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13 Ocak 2021 tarihinde 314 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ taslağında;Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesinde Bulunan AB040 Kod Numaralı Tarife Kontenjanı Satırı Değiştirilmiştir

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’ de Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2021

31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthalatının Düzenlemesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/11) yayımlanmıştır.