Mali Bültenler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasında Başvuru, Bildirim, Beyan ve Taksit Ödemeleri Süreleri “1 Ay” Uzatılmıştır

27 Ağustos 2021

27.08.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’ de 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420) yayımlanmıştır.10 Aylık Sonradan Kontrol Süresi Beklenilmeden Düzenlenen Ek Tahakkuk ve/veya Ceza Kararlarına İlişkin Yapılan İtirazlara Yönelik Cevap Yazısı Yayımlanmıştır

27 Ağustos 2021

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ nün 05.08.2021 tarihli, E-38868779 sayılı ve 10 aylık sonradan kontrol süresi beklenilmeden düzenlenen ek tahakkuk ve/veya ceza kararlarına ilişkin yapılan itirazlara yönelik cevap yazısı yayımlanmıştır.Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu’nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler

27 Ağustos 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 13.08.2021 tarihli, E-52856264 sayılı ve Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu’nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler konulu Genelgesi yayımlanmıştır.Poliesterlerden Sentetik Devamsız Lifler İçin 3 Yıl Süreyle Ek Mali Yükümlülük Şeklinde Korunma Önlemi Uygulanacaktır

27 Ağustos 2021

24.08.2021 tarihli ve 31578 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/6) yayımlanmıştır.“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nde (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) Değişiklikler Yapılmıştır

27 Ağustos 2021

20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete’ de “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nde (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/35) yayımlanmıştır.