Mali Bültenler

Gümrük Vergilerinin de Yer Aldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı

10 Haziran 2021

31506 sayılı ve 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’ de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (No:7326) Yayımlanmıştır.Gümrük Genel Tebliğinde (Geçici İthalat Seri No:7) Değişiklik Yapılmıştır

10 Haziran 2021

02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’ de Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7) yayımlanmıştır.Hurma İthalatında Gümrük Vergisi Oranları Değiştirildi

10 Haziran 2021

05.06.2021 tarihli ve 31502 sayılı Resmi Gazete’ de İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair 4081 sayılı Karar yayımlanmıştır.Yolcu Beraberinde ve Eşya Ambarında Geçici İthal Edilen Eşyaya Ait Ardiye Ücretlerinden KDV Hesaplanması

10 Haziran 2021

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ nün E-30157710 sayılı, 27.05.2021 tarihli ve Ardiye Ücretlerinden KDV Hesaplanması konulu yazısı yayımlanmıştır.İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Ağaçtan veya Diğer Odunsu Maddelerden Yonga Levha, Oriented Strand Board (OSB) Ve Benzeri Levhalar, ve Diğer Bazı Muhtelif Ürünler Eklendi

10 Haziran 2021

04.06.2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmi Gazete’de İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ(Tebliğ no: İhracat 2006/7’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(İhracat 2021/5) yayımlanmıştır.