Mali Bültenler


Yapılandırma Kanunu’nun Süresini Uzatan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı. 26.05.2023

26 Mayıs 2023 (Yayın Dönemi "26.05.2023")

Özet : 26 Mayıs 2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300)" ile Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay UzatılmıştırAdana Yumurtalık ve Ege Serbest Bölgesi Sınırlarının Değiştirildiği ve Orta Karadeniz Serbest Bölgesi Kurulduğu Belirtilmiştir 22.05.2023

22 Mayıs 2023 (Yayın Dönemi "22.05.2023")

01.05.2023 tarihli ve 32177 sayılı Resmî Gazete ’de “Adana Yumurtalık Serbest Bölgesinin Sınırlarının Ekli Kroki ve Koordinat Listesinde Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında KararDamızlık ve Damızlık Harici Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır. 22.05.2023

22 Mayıs 2023 (Yayın Dönemi "22.05.2023")

29.04.2023 tarihli ve 32175 sayılı Resmi Gazete’ de “Damızlık ve Damızlık Harici Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı Hakkında Tebliğ (No: 2023/22)” yayımlanmıştır.Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır. 22.05.2023

22 Mayıs 2023 (Yayın Dönemi "22.05.2023")

29.04.2023 tarihli ve 32175 sayılı Resmi Gazete’ de “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır. 22.05.2023

22 Mayıs 2023 (Yayın Dönemi "22.05.2023")

29.04.2023 tarihli ve 32175 sayılı Resmi Gazete’ de Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.