Mali Bültenler


KDV İadesinde Asgari Tutar Uygulaması Getirildi ve Dolmuşlar Hasılat Esaslı Vergilendirme Kapsamına Alındı 02.02.2023

2 Şubat 2023 (Yayın Dönemi "02.02.2023")

​​​​​​​Resmi Gazete’nin 28 Ocak 2023 tarihli nüshasında; Katma Değer Vergisinin İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarının Belirlenmesi ile Hasılat Esaslı Vergilendirmeyi düzenleyen 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.1 Şubat 2023 Tarihi İtibari ile Antrepo da Kâğıtsız Beyanname Uygulaması Başlatılmıştır. 02.02.2023

2 Şubat 2023 (Yayın Dönemi "02.02.2023")

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2023 tarihli ve 82413459 sayılı “Antrepoda Kâğıtsız Beyanname” konulu yazısı yayımlanmıştır.1 Şubat 2023 Tarihi İtibari ile Antrepo da Kâğıtsız Beyanname Uygulaması Başlatılmıştır. 01.02.2023

1 Şubat 2023 (Yayın Dönemi "01.02.2023")

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2023 tarihli ve 82413459 sayılı “Antrepoda Kâğıtsız Beyanname” konulu yazısı yayımlanmıştır.Bebek Arabaları Ve Yalnızca Bebek Arabaları Şasileri İthalatında Mevcut Damping Uygulaması Devam Edecektir. 31.01.2023

31 Ocak 2023 (Yayın Dönemi "31.01.2023")

06.01.2022 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) yayımlanmıştır.Dış Ticarette Ürün Güvenliği ve Denetimi İşlemlerine İlişkin Ücret Tarifesi Belirtilmiştir. 31.01.2023

31 Ocak 2023 (Yayın Dönemi "31.01.2023")

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 04.01.2023 tarihli ve 081573130 sayılı Dış Ticarette Ürün Güvenliği ve Denetimi İşlemleri Ücret Tarifesinin Belirlenmesine İlişkin Genelge (2023/1) yayımlanmıştır.