Mali Bültenler


1832 - Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı 19.04.2024

19 Nisan 2024 (Yayın Dönemi "19.04.2024")

Ø 1832 kodlu Sanayide Yeşil Dönüşüm çağrısının ikincisi 15.04.2024 itibari ile açılmış olup, başvurular 17.05.2024 tarihinde kadar alınacaktır.Anayasa Mahkemesinin Ek Vergi Düzenlemesinin İptal İstemini Reddettiği Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı 19.04.2024

19 Nisan 2024 (Yayın Dönemi "19.04.2024")

19.04.2024 tarih ve 32522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) Taslağı Hazırlanmıştır 17.04.2024

17 Nisan 2024 (Yayın Dönemi "17.04.2024")

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan2023 Yılı Gelir Vergisi Beyan ve Ödeme Süreleri İle Diğer Hususlardaki Süreleri Uzatan 166 No.lu VUK Sirküleri Yayımlandı 29.03.2024

29 Mart 2024 (Yayın Dönemi "29.03.2024")

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;Bazı iş Makinaları Cinsi Eşyanın İthalat Denetimine İlişkin Tebliğin Yürürlük Tarihi Değiştirilmiştir. 27.03.2024

27 Mart 2024 (Yayın Dönemi "27.03.2024")

19.03.2024 tarihli ve 32494 sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete’de ’ Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/35) ’’ Konulu Tebliğ yayımlanmıştır.