Özge Yıldırım

Deneyim

KPMG’deki Kariyerine 2021 yılında başlamıştır.
Çifte Vergilemeyi Önleme anlaşmaları, vergi iadeleri, transfer fiyatlandırması ve yatırım teşvikleri konusunda Hesap Uzmanları Kurulu ve VDK bünyesinde vergi incelemeleri gerçekleştirmiştir.
Madencilik ve Enerji, İnşaat, AR-GE merkezleri konusunda geniş tecrübeye sahiptir.
Gelir İdaresi Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi’nde OECD Çok Tarflı Vergi Merkezi Direktörü olarak uluslararası vergileme ve işbirliği konusunda çalışmalar yapmıştır.
Uzlaşma Komisyonlarında ve çeşitli kanun tasarılarının hazırlanmasında görev almıştır.
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde «Financial Accounting» dersini vermiştir.

Yazıları