Mali Bültenler

Yerli Otomobile Süper Teşvik

27 Aralık 2019

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Bursa ilinde yapılacak olan yerli otomobil üretim tesisi yatırımına...İmalatçılara Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi Uzatıldı

24 Aralık 2019

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır. Bu kapsamda imalatçılara yeni makine ve teçhizat teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının...Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı

9 Aralık 2019

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de "Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yayımlanmıştır...Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

5 Aralık 2019

5.12.2019 tarihli ve 30969 sayılı Resmi Gazete'de Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ileYabancı Merkezi Saklama Kuruluşları ve Genel Saklama Yetkisi Bulunan Yatırım Kuruluşlarının Hizmetlerine Yönelik Tevkifat Düzenlemesi

20 Kasım 2019

20.11.2019 tarihli ve 30954 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:308)...