55 Seri No'lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2024 Yılı Maktu İstisna Tutarları İle Matrah Dilim Tutarları Yeniden Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 202455 Seri No'lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2024 Yılı Maktu İstisna Tutarları İle Matrah Dilim Tutarları Yeniden Belirlendi

30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  55 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2024 yılında uygulanacak tutarlar yeniden belirlenmiştir.

1.      Maktu İstisna Tutarları

1/1/2024 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

        Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.609.552 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 3.221.082 TL),

        İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 37.059 TL,

        Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 37.059 TL,

olarak dikkate alınacaktır

2.      Matrah Dilim Tutarları

1/1/2024 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 1.700.000 TL için

1

10

Sonra gelen 4.000.000 TL için

3

15

Sonra gelen 8.700.000 TL için

5

20

Sonra gelen 17.000.000 TL için

7

25

Matrahın 31.400.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Söz konusu Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.