İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Sınırı 2024 Yılı İçin 90.800 TL Olarak Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 2024İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Sınırı 2024 Yılı İçin 90.800 TL Olarak Belirlendi

KDV Kanunu’nun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Cumhurbaşkanınca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı iadeye konu edilebilmektedir.

31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır 10.000 TL olarak belirlenmiş olup, 2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınırın, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 TL ve daha düşük tutarların dikkate alınmayacağı, 50 TL’den fazla olan tutarların ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltileceği belirtilmiştir.

30/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48) ile 2023 yılı için 57.300 TL olarak belirlenen sınır, 2023 yılına ilişkin tespit edilen yeniden değerleme oranı (% 58,46) dikkate alınarak 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.