2024 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 20242024 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belirlendi

30/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)” ile konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için 2024 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 2,30 TL, diğer belediyelerde 1,70 TL olarak hesaplanacaktır.

 

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir. 

 

İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

 

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

 

        Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

 

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

20000

17000

13000

11800

9500

2. Grup

13000

9500

7900

6600

5800

3. Grup

9500

6600

5800

4000

3300

4. Grup

4000

3300

2300

2000

1700

5. Grup

2300

2000

1400

1400

1180

6. Grup

1400

1180

700

660

500

7. Grup

500

400

260

230

170

 

        Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

 

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

25000

21250

16250

14750

11875

2. Grup

16250

11875

9875

8250

7250

3. Grup

11875

8250

7250

5000

4125

4. Grup

5000

4125

2875

2500

2125

5. Grup

2875

2500

1750

1750

1475

6. Grup

1750

1475

875

825

625

7. Grup

625

500

325

287

212

 

İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

 

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Cumhurbaşkanı; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

 

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 85 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

10000

8500

6500

5900

4750

2. Grup

6500

4750

3950

3300

2900

3. Grup

4750

3300

2900

2000

1650

4. Grup

2000

1650

1150

1000

850

5. Grup

1150

1000

700

700

590

6. Grup

700

590

350

330

250

7. Grup

250

200

130

115

85

 

Söz konusu Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.