2024 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 20242024 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlendi

30/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 56) ile 2024 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifelerine aşağıda yer verilmiştir;

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıt Değeri (TL)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

180.600’ü aşmayanlar

3.359

2.343

1.308

987

347

180.600'ü aşıp 316.400'ü aşmayanlar

3.692

2.576

1.437

1.088

383

316.400’ü aşanlar

4.032

2.809

1.573

1.188

413

1301 - 1600 cm3 e kadar

180.600’ü aşmayanlar

5.851

4.387

2.544

1.798

690

180.600'ü aşıp 316.400’ü aşmayanlar

6.439

4.828

2.801

1.972

754

316.400’ü aşanlar

7.026

5.265

3.050

2.153

823

1601 - 1800 cm3 e kadar

452.800 ’ü aşmayanlar

11.374

8.894

5.227

3.189

1.235

452.800'ü aşanlar

12.413

9.697

5.710

3.484

1.348

1801 -2000 cm3 e kadar

452.800’ü aşmayanlar

17.920

13.800

8.111

4.828

1.898

452.800’ü aşanlar

19.553

15.061

8.848

5.265

2.072

2001 -2500 cm3 e kadar

565.500’ü aşmayanlar

26.885

19.517

12.193

7.282

2.880

565.500’ü aşanlar

29.332

21.290

13.299

7.948

3.142

2501 - 3000 cm3 e kadar

1.131.800’ü aşmayanlar

37.485

32.615

20.373

10.957

4.016

1.131.800’ü aşanlar

40.898

35.575

22.227

11.955

4.383

3001 - 3500 cm3 e kadar

1.131.800’ü aşmayanlar

57.093

51.374

30.944

15.446

5.657

1.131.800’ü aşanlar

62.289

56.039

33.756

16.845

6.179

3501 -4000 cm3 e kadar

1.811.800’ü aşmayanlar

89.767

77.517

45.649

20.373

8.111

1.811.800’ü aşanlar

97.937

84.560

49.807

22.227

8.848

4001 cm3 ve yukarısı

2.151.400’ü aşmayanlar

146.932

110.177

65.252

29.326

11.374

2.151.400’ü aşanlar

160.285

120.196

71.186

31.991

12.413

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

2- Motosikletler

100-250 cm3’e kadar

625

467

345

212

80

251 -650 cm3’e kadar

1.294

979

625

345

212

651 - 1200 cm3’e kadar

3.341

1.985

979

625

345

1201 cm3 ve yukarısı

8.106

5.355

3.341

2.652

1.294

 

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsî ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7-15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

4.016

2.652

1.294

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

5.355

3.341

1.985

1901 cm3 ve yukarısı

8.106

5.355

3.341

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

10.146

6.059

2.652

26-35 kişiye kadar

12.168

10.146

4.016

36-45 kişiye kadar

13.541

11.485

5.355

46 kişi ve yukarısı

16.245

13.541

8.106

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar

3.601

2.392

1.171

1.501-3.500 kg’a kadar

7.295

4.226

2.392

3.501-5.000 kg’a kadar

10.960

9.122

3.601

5.001-10.000 kg’a kadar

12.168

10.333

4.844

10.001-20.000 kg’a kadar

14.624

12.168

7.295

20.001 kg ve yukarısı

18.292

14.624

8.498

 

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6-10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

67.931

54.316

40.730

32.576

1.151 - 1.800 kg.’a kadar

101.916

81.510

61.129

48.899

1.801 -3.000 kg.’a kadar

135.909

108.719

81.510

65.211

3.001 - 5.000 kg.’a kadar

169.902

135.909

101.916

81.510

5.001 - 10.000 kg.’a kadar

203.898

163.107

122.312

97.834

10.001 -20.000 kg.’a kadar

237.888

190.296

142.701

114.129

20.001 kg. ve yukarısı

271.871

217.473

163.107

130.479

 

 (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

3.359

2.343

1.308

987

347

1301-1600 cm3 e kadar

5.851

4.387

2.544

1.798

690

1601-1800 cm3 e kadar

10.342

8.078

4.758

2.896

1.120

1801-2000 cm3 e kadar

16.296

12.546

7.374

4.387

1.728

2001-2500 cm3 e kadar

24.439

17.741

11.085

6.620

2.617

2501-3000 cm3 e kadar

34.081

29.646

18.519

9.956

3.654

3001-3500 cm3 e kadar

51.903

46.702

28.129

14.037

5.148

3501-4000 cm3 e kadar

81.611

70.470

41.500

18.519

7.374

4001 cm3 ve yukarısı

133.572

100.164

59.319

26.654

10.342

Söz konusu Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.