Mali Bültenler

Pil ve Akümülatörler İhtisas Gümrüklerine İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Eklendi

4 Aralık 2018

27.11.2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmi Gazete'de Gümrük Genel Tebliği'nde (Seri No: 102) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:154) yayımlanmıştır.Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifelerinde Düzenleme

4 Aralık 2018

30.11.2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ...94.02 Tarife Pozisyonunda Yer Alan Mobilyaların İhtisas Gümrüklerine İlave

4 Aralık 2018

27.11.2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No:90) Değişiklik Yapılmasına...İthalatı Yasak Olmayan Oyun Alet veya Makinalarının Serbest Dolaşıma Girişine İzin Verilecek Gümrük İdareleri Listesine İstanbul Havalimanı Eklendi

4 Aralık 2018

27.11.2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazete' de Gümrük Genel Tebliği'nde (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:13) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:15) yayımlanmıştır.Telsiz Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İhtisas Gümrüklerine İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Eklendi

4 Aralık 2018

27.11.2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmi Gazete'de Gümrük Genel Tebliği'nde (Seri No: 103) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:155) yayımlanmıştır.