Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Zorunluluğu İle İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 557) Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 2024Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Zorunluluğu İle İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 557) Resmi Gazete’de Yayımlandı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 557) 30.12.2023 tarihli 32415 no’lu (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:557) ile;

        Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların, mali hafızaların dolup dolmadığına bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar Yeni Nesil ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunluluğu,

        Yeni Nesil ÖKC kullanan mükelleflere 1/7/2024 tarihine kadar banka vb. kuruluşlar ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulamasının kullanılmasına yönelik mecburiyet,

getirilmektedir.

Söz konusu Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.