Cep Telefonu Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı 2024 Yılı İçin 400 TL Olarak Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 2024Cep Telefonu Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı 2024 Yılı İçin 400 TL Olarak Belirlendi

30/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22) ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu özel iletişim vergisi tutarı 2024 yılı için 400,00 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.