Araç Alımında Malul ve Engelliler için ÖTV İstisnası Tutarı 2024 Yılı İçin Yeniden Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 2024Araç Alımında Malul ve Engelliler için ÖTV İstisnası Tutarı 2024 Yılı İçin Yeniden Belirlendi

30/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) ile, Araç alımında malul ve engelliler için ÖTV istisnası tutarı 01.01.2024 tarihinden itibaren 1.591.200 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.