Mali Bültenler


6 Şubat Depremlerinden Etkilenen İllerin Mücbir Sebep Halleri Hakkında 30.04.2024

30 Nisan 2024 (Yayın Dönemi "30.04.2024")

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın paylaşmış olduğu duyuruya istinaden;2023 Yılının İkinci Altı Ayında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği 08.09.2023

8 Eylül 2023 (Yayın Dönemi "08.09.2023")

Özel sektör işyerlerine yönelik bir destektir. Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında bildirilen sigortalılar için destekten yararlanılmaktadır.2023 Yılının İkinci Altı Ayı İçin Belirlenen Asgari Ücret ve Asgari Ücrete Bağlı Olan Bazı Değerler 13.07.2023

13 Temmuz 2023 (Yayın Dönemi "13.07.2023")

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20.06.2023 tarihinde aldığı karar ile 2023 yılının ikinci altı için uygulanacak asgari ücreti günlük 447,15 TL olarak belirlemiş olup karar, 24.06.2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili karar kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2023/22 sayılı “Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar” konulu Genelge ile beraber asgari ücrete bağlı değişen tutarlar hakkında bilgilere yer verilmiştir.Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında SGK Genelgesi 20.04.2023

20 Nisan 2023 (Yayın Dönemi "20.04.2023")

Bilindiği üzere, 03.03.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7438 Sayılı Kanunda yer alan hükme göre 08.09.1999 tarihi öncesi sigortalılığı bulunanlar için emeklilikte yaş sınırı kaldırılmıştır. EYT kapsamında emekli olan sigortalıların aynı işyerinde yeniden istihdamı halinde verilecek olan teşvik ve uygulamasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı 2023/19 sayılı SGK Genelgesine dair düzenlemeler aşağıda derlenmiştir.7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 16.03.2023

16 Mart 2023 (Yayın Dönemi "16.03.2023")

12/03/2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yürürlüğe girmiştir. Kanunda yer alan yapılandırmaya ilişkin düzenlemeler aşağıda derlenmiştir.