Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında SGK Genelgesi

Yayınlanma Tarihi: 20 Nisan 2023Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında SGK Genelgesi

Bilindiği üzere, 03.03.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7438 Sayılı Kanunda yer alan hükme göre 08.09.1999 tarihi öncesi sigortalılığı bulunanlar için emeklilikte yaş sınırı kaldırılmıştır. EYT kapsamında emekli olan sigortalıların aynı işyerinde yeniden istihdamı halinde verilecek olan teşvik ve uygulamasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı 2023/19 sayılı SGK Genelgesine dair düzenlemeler aşağıda derlenmiştir.

SGDP Beş Puanlık İndirimden Yararlanma Şartları

İlgili genelge kapsamında beş puanlık indirimden yararlanabilmek için şartlar şunlardır;

• 03.03.2023 tarihi ve sonrasında emeklilik nedeniyle sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmesi ve işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışması,

• Sigortalının 03.03.2023 tarihi ve sonrasında EYT kapsamında emekli aylığı talebinde bulunması ve talebe istinaden emekli aylığı bağlanması,

• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi ve tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

• İşverenin Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

• Sigortasız çalıştırdığı veya sahte sigortalı çalıştırdığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

SGDP Beş Puanlık İndirim Başvurusu

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular “e-SGK/ İşveren/ İşveren Sistemi (Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan "15510- Sosyal Güvenlik Destek Primi İndirimi" menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

İlgili beş puanlık indirimden faydalanmak için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 15510 kanun numarasını seçilmesi gerekmektedir.

Diğer Hususlar

İlgili beş puanlık indirimden yararlanabilmek için işten ayrılarak emekli aylığı talebinde bulunan ve emekli aylığı bağlanan kişilerin tekrar aynı işyerinde işe başlaması (işyeri sicil numarası aynı olması koşuluyla) gerekmektedir. İndirimden faydalanan sigortalıların işten ayrılması halinde tekrar aynı işyerine veya farklı işyerinde çalışmaya başlasa dahi indirimden yararlanma imkânı bulunmamaktadır.

KPMG SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ

İlgili Genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.