2023 Yılının İkinci Altı Ayı İçin Belirlenen Asgari Ücret ve Asgari Ücrete Bağlı Olan Bazı Değerler

Yayınlanma Tarihi: 13 Temmuz 20232023 Yılının İkinci Altı Ayı İçin Belirlenen Asgari Ücret ve Asgari Ücrete Bağlı Olan Bazı Değerler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20.06.2023 tarihinde aldığı karar ile 2023 yılının ikinci altı için uygulanacak asgari ücreti günlük 447,15 TL olarak belirlemiş olup karar, 24.06.2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili karar kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2023/22 sayılı “Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar” konulu Genelge ile beraber asgari ücrete bağlı değişen tutarlar hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Brüt asgari ücret %34 oranında artış göstermiş olup, net asgari ücret ve asgari ücretin işverene maliyeti aşağıdaki gibidir:

Brüt Aylık Asgari Ücret

13.414,50 ₺

SGK Primi İşçi Payı (%14)

1.878,03 ₺

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)

134,15 ₺

Kesintiler Toplamı

2.012,18 ₺

Net Asgari Ücret*

11.402,32 ₺

 

 

SGK Primi İşveren Payı (%20,5)

   2.749,97₺

İşveren İşsizlik Sigorta Primi İşveren Payı (%2)

268,29 ₺

İşverene Toplam Maliyet

16.432,76 ₺

SGK Primi İşveren Payı – 5 Puanlık İndirim Alındığında (%15,5)

2.079,25 ₺

İşverene Toplam Maliyet – 5 Puanlık İndirim Alındığında

15.762,04 ₺

 

*31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 193 sayılı Gelir Vergisi Kanuna yapmış olduğu düzenlemeler gereğince 2022 yılının başından itibaren çalışanlardan asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi hesaplaması ile asgari geçim indirimi uygulamaları kaldırılmıştır.

Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları

Günlük SPEK matrahı alt sınırı

447,15 ₺

Günlük SPEK matrahı üst sınırı

3.353,63 ₺

Aylık SPEK matrah alt sınırı

13.414,50 ₺

Aylık SPEK matrah üst sınırı

100.608,90₺

 

Sigorta Primine Esas Kazançtan İstisna Olan Tutarlar

Yemek parası (günlük)

105,75 ₺

Çocuk yardımı – Çocuk başına ve en fazla 2 çocuğa kadar (aylık)

268,29 ₺

Aile yardımı (aylık)

1.341,45 ₺

İşveren tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen prim ve katkı payları

    4.024,35 ₺

 

4/a sigortalılarının (SSK) Prim Tutarları*

Tüm sigorta kollarına tabi asgari ücretli çalışanın işçi ve işveren payı dahil aylık toplam prim tutarı

5.030,44 ₺

İşverenin 5 puanlık indirimi bulunması halinde aylık toplam prim tutarı

4.359,71 ₺

    *Asgari ücret üzerinden

4/b Sigortalılarının (Bağ-Kur) Prim Tutarları (Tarımsal Faaliyetlerde Bulunanlar Hariç)

Günlük alt sınır

4.628,00 ₺

Günlük üst sınır

34.710,07 ₺

 

İş göremezlik ödeneği tutarları*

Yatarak tedavilerde günlük

223,58 ₺

Ayaktan tedavilerde günlük

298,10 ₺

*Asgari ücret alan sigortalılar için

 

İşsizlik ödeneği*

Alt sınır

5.365,80 ₺

Üst sınır

10.731,60 ₺

*Ayrıca Damga Vergisi kesintisi yapılacaktır.

 

Aday Çırak, Çırak, Stajyer Öğrenciler ve Kalfalık Yeterliğini Kazanan Mesleki Eğitim Merkezi 12’nci Sınıf Öğrencilerine Verilecek En Düşük Ücret

 

Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrenciler (Aylık)

 3.420,70 ₺

Kalfalık Yeterliğini Kazanan Mesleki Eğitim Merkezi 12’nci Sınıf Öğrencileri (Aylık)

   5.701,16 ₺

 

Kıdem tazminatı tavanı 2023 yılının ikinci yarısı için*

Tavan

23.489,83₺

* Ayrıca damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 102. Maddesine göre bazı idari para cezası tutarları

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesi (mahkeme kararı veya denetim elemanı tespiti halinde kişi başına)

26.829,00 ₺

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin yasal süresi içerisinde verilmemesi

1.341,45 ₺

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmemesi / bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar (mahkeme kararı veya denetim elemanı tespiti halinde aylık)

40.243,50 ₺

İşyeri bildirgesinin yasal süresinde verilmemesi (bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar)

40.243,50 ₺

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde meslek kodunun gerçeğe aykırı bildirilmesi (kişi başına)

1.341,45 ₺

İstirahatli sigortalının çalışmazlık bildirimini hiç yapmama

6.707,25 ₺

İstirahatli sigortalının çalışmazlık bildirimini geç yapma

1.341,45 ₺

Defter belge ibraz etmeme (bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar)

160.974,00 ₺

Ücret bordrosu geçersizliği / her ay için

6.707,25 ₺

Defter-kayıt geçersizliği /her ay için

6.707,25 ₺

İş kazası ve meslek hastalığının bildirilmemesi

En az 15.529,00 ₺

En çok 46.587,00 ₺

 

Bilgilerinize sunarız,

KPMG SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ

2023- 10

 

2023- 10

 
İlgili Genelge’ye ulaşmak için lütfen tıklayınız.