6 Şubat Depremlerinden Etkilenen İllerin Mücbir Sebep Halleri Hakkında

Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 20246 Şubat Depremlerinden Etkilenen İllerin Mücbir Sebep Halleri Hakkında

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın paylaşmış olduğu duyuruya istinaden;

- Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30.04.2024 itibarıyla sona erecek olan mücbir sebep halini 31.08.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Belirtilen il ve ilçelerinde işyerleri, sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannameleri, 16.09.2024 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeleri halinde yasal süresi içinde teslim edilmiş olarak kabul edilecektir.

- 06.02.2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarını 30.09.2024’e, 2023 yılı Ocak ila Aralık ayları ve 2024 yılı Ocak ila Temmuz aylarına ait prim borçlarını ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 28.02.2025 tarihine ertelenmiştir.

- Ödeme vadesi geçmiş borçlarını yeniden yapılandırmış veya taksitlendirmiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin 06.02.2023 ila 31.08.2024 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30.09.2024 tarihine kadar ödeyebilmelerine imkân sağlanacaktır.

- Erteleme kapsamındaki borçlara, 28.02.2025 tarihine kadar başvuru yapılması ve gerekli şartların sağlanması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkânı sağlanacaktır.

- Söz konusu il ve ilçelerde sigortalıların borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarının ödenmesi, kontrol muayene tarihleri gibi uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanmalarını sağlamak için belirlenen yeni mücbir sebep tarihine göre ödeme sürelerini güncellenecektir.