Mali Bültenler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edilerek Cumhurbaşkanı’nın Onayına Sunuldu

4 Ağustos 2016

"Vergi Affı'' ve ''Varlık Barışı'' olarak bilinen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 03 Ağustos 2016 tarihinde...Cep Telefonları Üzerinden Alınan Asgari ÖTV Tutarı Tabanı 160 TL Olarak Güncelleniyor

4 Ağustos 2016

ÖTV Kanunu’na 2009’da eklenen geçici 6. madde uyarınca 31/12/2023’e kadar portatif (cellular) telsiz telefon cihazları veya yaygın adıyla cep telefonları için...Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

3 Ağustos 2016

Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis’e sunulmuştur.TBMM’ye Sunulan Yeni Kanun Tasarısı ile Ticari Araçlara ÖTV Muafiyeti Öngörülüyor

3 Ağustos 2016

Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, genel gerekçe ve madde gerekçeleri ...Turizm Yatırımcılarının Hazine Arazisi Kullanım Bedeli Ödemelerinin Ertelenmesine İlişkin Tebliğler Yayımlandı

1 Ağustos 2016

Turizm işletmecilerinin 01.01.2016 tarihi ile 31.12.2016 tarihleri arasındaki dönemde vadesi gelen ve hazineye ödenmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni...