Hatırlatma – Beyana Tabi Ücret Gelirlerinin Beyan Edilmesi için Son Gün 31.03.2021

Yayınlanma Tarihi: 26 Mart 20212020 yılında tek veya birden fazla işverenden elde edilen kesinti yoluyla verilendirilmiş ücret gelirleri toplamının 600.000 TL’yi aşması halinde, söz konusu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 2020 yılında birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden çalışanların, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamının 49.000 TL’yi aşması halinde, bu çalışanların da ücret gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu gelir vergisi beyannameleri hazır beyan sistemi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/index_gmsi.jsp) beyan edilebilir.

Gelir vergisi beyannamelerinin beyanı neticesinde ödenecek gelir vergisi doğması halinde söz konusu tutarlar Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmelidir.