Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2021 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 16 Nisan 2021Yönetmelik ile, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmaması ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine dair usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

TCMB kripto varlıkları ilk defa tanımlayarak kripto varlıkları tanımış oldu ve kripto varlıklara hukuki bir statü kazandırdı.  Buna göre kripto varlıklar; “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlık” olarak tanımlandı.

Bu doğrultuda, ilgili Yönetmelik ile kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağı ve kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı belirlendi.

Ayrıca ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunmamasına ve   kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyeceği belirlendi.

Yeni gelişen süreçte, Yönetmelik ile başta bankalar olmak üzere, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, sermaye piyasası, vergi, miras, mal paylaşımı, icra ve iflas hukuku ile diğer alanlarda önemli etkilerin görülmesi beklenmektedir.