Mali Bültenler

Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik

31 Aralık 2018

28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete 'de 2018/518 sayılı Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkındaki Kararda Değişikliğe İlişkin Karar yayımlanmıştır.Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Açılması Hakkında Karar

31 Aralık 2018

26.12.2018 tarih ve 30637 sayılı Resmi Gazete 'de 2018/512 sayılı Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında karar yayımlanmıştır.Safkan Arap Ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat Ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

31 Aralık 2018

22.12.2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazete'de Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Karar

28 Aralık 2018

28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete 'de 2018/8 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Kota ve Tarife Kontenjanının Artmasına Yönelik Usul ve Esaslar Düzenlendi

28 Aralık 2018

28 Aralık 2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete'de 2018/9 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ yayımlandı.