Kart, Şifre, Kod ve Benzerlerinin Satışında KDV Uygulaması

Yayınlanma Tarihi: 22 Ocak 2024Kart, Şifre, Kod ve Benzerlerinin Satışında KDV Uygulaması

Katma Değer Vergisi uygulamaları önemli değişiklikler yapan   “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 49 Seri No.lu Tebliği”  18/01/2023 tarih ve 32433 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 49 Seri No.lu Tebliği’ne

https://www.gib.gov.tr/node/175326 

linkten ulaşabilirsiniz.

Bu yazımızda söz konusu tebliğiyle düzenlenen “Kart, Şifre, Kod ve Benzerleri Satışında KDV Uygulaması” konusu ele alınacaktır.

Kart, şifre ve kodlar (aktivasyon kodu, e-pin kodu, oyun kodu, dijital ürün kodu, cüzdan kodu, hediye kartı/çeki ve benzeri mahiyette olanlar), sanal ortamda (yayın platformları, oyun siteleri, uygulama mağazaları gibi) pazarlanan bilgisayar programı, oyun, uygulama, müzik, yayın ve eğlence gibi ürün ve hizmetlerin temin edilmesinde kullanılabildiği gibi, sanal veya fiziki mağazalarda güvenli alışveriş yapılmasında da kullanılabilmekte olup, bu kart, şifre ve kodlar sanal ortamda veya fiziki olarak satılabilmektedir.

Bahse konu kart, şifre ve kodlar, belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını oluşturabildiği gibi bunları çıkaranlar nezdinde ürün veya hizmet satın alınabilmesine yönelik sanal bir satın alma gücünü de temsil edebilmektedir.

Yukarıdaki genel olarak açıklanan Kart, Şifre, Kod ve Benzerlerinin satışındaki KDV uygulamalarına ilişkin açıklamalarımıza ise aşağıda yer verilmiştir.

1- Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olan Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması

Bazı kart, şifre ve kodlar belirli bir ürün veya hizmeti temsil etmekte olup, henüz aktive edilmemiş olsalar bile, bunlar ile bir başka ürün veya hizmetin temini mümkün olmamaktadır. Sanal ortamda veya fiziki olarak mağazalarda satılan bu kart, şifre ve kodların yurt dışından ithali veya Türkiye’de satışı KDV’ye tabidir.

Karşılığı belirli bir ürün veya hizmet olan “Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması” aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmiştir.

Kart, Şifre ve Kodları Temin Eden

Kart, Şifre ve Kodların   Satışını Gerçekleştiren   

Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olan Kart, Şifre ve Kodlarda KDV KDV Tabi Mi?

KDV'nin Beyanı

Türkiye’deki mukim ve KDV mükellefi olanlar

Yurt dışı mukimi firmalar

KDV’sine tabi

2 No.lu KDV Beyannamesi ile Türkiye’de mukim olanlar tarafından beyan edilecek

Türkiye'de KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler

Yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucu firmalar

KDV’sine tabi

3 No.lu KDV Beyannamesi ile yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucu firmalar tarafından beyan edilecek.

Türkiye’de satın alanlar

Türkiye’deki mukim satıcı firmalar 

KDV’sine tabi

1 No.lu KDV Beyannamesi ile Türkiye'deki satıcı firmalar tarafından beyan edilecek

 

 

 

 

 

 

 

2- Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olmayan Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması

Bazı kart, şifre ve kodlar, ürün veya hizmetleri sağlayanlar nezdinde daha sonra yapılacak teslim veya hizmetlerin satın alınabilmesine yönelik sanal bir satın alma gücünü temsil etmektedir. Bu kart, şifre ve kodlar kullanıldığında belirli bir ürün veya hizmet temin edilmemekte, sanal veya fiziki ortamda satın alma hakkı oluşmaktadır.

 

2.1- Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olmayan Kart, Şifre ve Kodların Satışında KDV Uygulaması

 

Sanal veya fiziki ortamda, cüzdan kodu ve benzeri adlarla satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen, kullanıldığında bunları çıkaran firma nezdinde bir satın alma hakkı oluşturan, ödeme aracı mahiyetinde olan kart, şifre ve kodların satışı KDV’nin konusuna girmemektedir. Bu çerçevede, bu kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içerisinde satışı KDV’ye tabi olmayacaktır.

 

2.2- Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olmayan Kart, Şifre ve Kodlar Kullanılarak Ürün veya Hizmet Temininde KDV Uygulaması

 

Sanal veya fiziki ortamda satılan, ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen kart, şifre ve kodların kullanılarak veya aktive edilerek bu kart, şifre ve kodlar karşılığında ürün veya hizmet temin edilmesi genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir.

 

Karşılığı belirli bir ürün veya hizmet olmayan “Kart, Şifre ve Kodlar Kullanılarak Ürün veya Hizmet Temininde KDV uygulaması”  aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmiştir.

 

Ürün ve Hizmeti

Temin Eden

Ürün ve Hizmeti Veren

Ürün ve Hizmet KDV Tabi  Mi?

KDV'nin Beyanı

Türkiye mukimi olanlar tarafından

Yurt dışı mukimi firmadan ürün ve hizmetin verilmesi halinde

Ürün ve Hizmet KDV tabi olup KDV'si,  Türkiye’deki mükellefler ve mükellef olmamakla birlikte tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından hesaplanacak

2 No.lu KDV Beyannamesi ile Türkiye’deki mükellefler ve mükellef olmamakla birlikte tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından beyan edilecek

Türkiye'de KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından

Yurt dışı mukimi firmadan ürün ve hizmetin verilmesi halinde

Ürün ve Hizmet KDV tabi olup KDV'si,  yurt dışı mukimi firmadan tarafından hesaplanacak

3 No.lu KDV Beyannamesi ile yurt dışı mukimi firmadan tarafından beyan edilecek

Türkiye'de satın alanlar    

Türkiye'deki mükelleflerden   ürün ve hizmetin verilmesi halinde

Ürün ve Hizmet KDV tabi olup KDV'si,  Türkiye'deki mükellefler tarafından hesaplanacak

1 No.lu KDV Beyannamesi ile Türkiye'deki mükellefler tarafından beyan edilecek

 

3- Kart, Şifre ve Kod Satışları ile Diğer Satışlara Aracılık Hizmetlerinden Alınan Bedellerde KDV Uygulaması

Uygulamada, kart, şifre ve kodlar sanal veya fiziki mağazalarda satılabilmektedir. Buna ilaveten, gerçek kişi oyuncular tarafından sanal oyunlar bünyesinde geliştirilen ürünler (oyun karakteri, güç, özellik, seviye gibi) de sanal ortamlarda satılabilmektedir.

Karşılığı belirli bir ürün ve hizmet olsun veya olmasın, sanal veya fiziki mağazalarda kart, şifre ve kodlar ile diğer ürünlerin satışı için Türkiye’de verilen aracılık hizmetleri KDV’ye tabi olup, bu satışlara ilişkin olarak hizmet bedeli veya komisyon gibi adlar altında alınan bedeller üzerinden hesaplanan KDV’nin aracılık hizmetini verenler tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.

 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 49 Seri No.lu Tebliği’nde “Kart, Şifre, Kod ve Benzerlerinin Satışında KDV Uygulaması” ilişkin yukarıdaki açıklamalar yer verilmiş olup, söz konusu tebliği yayımını izleyen ayın başında (01.02.2024 tarihinde) yürürlüğe girecektir.