Petrol Ürünlerinde Uygulanan Maktu ÖTV Tutarlarının Artışı

Yayınlanma Tarihi: 05 Ocak 2024Petrol Ürünlerinde Uygulanan Maktu ÖTV Tutarlarının Artışı

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin (5) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli 1 sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükmü, 7456 sayılı Kanunun 12. maddesi ile eklenmişti.

TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını 03.01.2024 itibariyle %25,61 olarak hesaplamıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, ÖTV Kanunu eki 1 sayılı listedeki malların maktu ÖTV tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

(I) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski ÖTV Tutarı (TL)

Birimi

Yeni ÖTV Tutarı (TL)

2710.12.11.00.00

(Hafif yağlar ve müstahzarları) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

Kilogram

0

2710.12.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

0

2710.12.41.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Oktanı (RON) 95'den az olanlar

6,4049

Litre

8,0451

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan

7,5265

Litre

9,4540

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E 10)

7,5265

Litre

9,4540

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Diğerleri

7,5265

Litre

9,4540

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan

7,8899

Litre

9,9105

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E 10)

7,8899

Litre

9,9105

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri

7,8899

Litre

9,9105

2710.12.51.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98'den az olanlar

6,4943

Litre

8,1574

2710.12.59.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

6,4943

Litre

8,1574

2710.12.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

0

2710.19.21.00.00

(Kerosen) Jet yakıtı

0

Litre

0

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin

7,0559

Litre

8,8629

2710.19.43.00.17

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı

6,1588

Litre

7,7360

2710.19.43.00.29

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Diğerleri

6,1588

Litre

7,7360

2710.19.46.00.18

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı

6,1588

Litre

7,7360

2710.19.46.00.29

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) Diğerleri

6,1588

Litre

7,7360

 

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.47.00.18

Damıtık denizcilik yakıtı

6,1588

Litre

7,7360

2710.19.47.00.19

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler) Diğerleri

6,1588

Litre

7,7360

2710.19.48.00.11

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler) Damıtık denizcilik yakıtı

5,9185

Litre

7,4342

2710.19.48.00.18

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler) Diğerleri

5,9185

Litre

7,4342

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin

7,0559

Litre

8,8629

2710.20.11.00.19

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Diğerleri

6,1588

Litre

7,7360

2710.20.15.00.00

(Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler

6,1588

Litre

7,7360

2710.20.17.00.00

(Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler

6,1588

Litre

7,7360

2710.20.19.00.00

(Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler

5,9185

Litre

7,4342

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar (2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)

5,9185

Litre

7,4342

2710.19.62.00.10

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı

1,6336

Kilogram

2,0519

2710.19.62.00.11

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Fuel oil

1,6336

Kilogram

2,0519

2710.19.62.00.31

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı

1,6336

Kilogram

2,0519

2710.19.62.00.39

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Diğerleri

1,6336

Kilogram

2,0519

2710.19.64.00.10

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı

0,8134

Kilogram

1,0217

2710.19.64.00.11

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) Fuel oil

0,8134

Kilogram

1,0217

2710.19.64.00.31

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı

0,8134

Kilogram

1,0217

2710.19.64.00.39

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) Diğerleri

0,8134

Kilogram

1,0217

2710.19.68.00.11

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) Yüksek kükürtlü fuel oil

0,7688

Kilogram

0,9656

2710.19.68.00.31

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) Artık denizcilik yakıtı

0,7688

Kilogram

0,9656

2710.19.68.00.39

(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) Diğerleri

0,7688

Kilogram

0,9656

2710.20.31.00.00

(Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler

1,6336

Kilogram

2,0519

2710.20.35.00.00

(Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler

0,8134

Kilogram

1,0217

2710.20.39.00.00

(Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

0,7688

Kilogram

0,9656

27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00;    2711.12;    2711.13;    2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

Kilogram

0

2711.11.00.00.00

(Sıvılaştırılmış) Doğal gaz

 

 

 Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

2,7944

Standart Metreküp

3,5100

Diğerleri

0,0747

Standart Metreküp

0,0938

2711.12

(Sıvılaştırılmış) Propan

5,7780

Kilogram

7,2577

2711.13

(Sıvılaştırılmış) Bütan

5,7780

Kilogram

7,2577

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

 Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)

5,7780

Kilogram

7,2577

Diğerleri

5,7780

Kilogram

7,2577

2711.21.00.00.00

(Gaz halinde olanlar) Doğal gaz

 

 

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

2,7944

Standart Metreküp

3,5100

Diğerleri

0,0747

Standart Metreküp

0,0938

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar) Propan

5,7780

Kilogram

7,2577

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar) Bütan

5,7780

Kilogram

7,2577

27.13

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

0

Kilogram

0

2713.11.00.00.00

(Petrol koku) Kalsine edilmemiş

0

Kilogram

0

2713.12.00.00.00

(Petrol koku) Kalsine edilmiş

0

Kilogram

0

2713.20.00.00.19

(Petrol bitümeni) Diğerleri

0

Kilogram

0

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

0

Kilogram

0

2715.00.00.00.00

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar

0

Kilogram

0

38.26

Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70'den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler)

3,8470

Litre

4,8322

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

Yeni Vergi Tutarı (TL)

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

7,4431

Kilogram

9,3492

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

7,4431

Kilogram

9,3492

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

7,4431

Kilogram

9,3492

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

7,4431

Kilogram

9,3492

2707.50.00.00.19

Diğerleri

7,4431

Kilogram

9,3492

2707.99.19.00.00

Diğerleri

7,4431

Kilogram

9,3492

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

7,4431

Kilogram

9,3492

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

7,4431

Kilogram

9,3492

2710.12.21.00.00

White spirit

7,4431

Kilogram

9,3492

2710.12.25.00.00

Diğerleri

7,4431

Kilogram

9,3492

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

7,4431

Kilogram

9,3492

2710.12.90.00.19

Diğerleri

7,4431

Kilogram

9,3492

2710.19.29.00.00

Diğerleri

7,4431

Kilogram

9,3492

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar [Yalnız; -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

7,4431

Kilogram

9,3492

 

-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

5,1504

Kilogram

6,4694

2901.10.00.90.11

Hekzan

7,4431

Kilogram

9,3492

2901.10.00.90.12

Heptan

7,4431

Kilogram

9,3492

2901.10.00.90.13

Pentan

7,4431

Kilogram

9,3492

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

7,4431

Kilogram

9,3492

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

7,4431

Kilogram

9,3492

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

7,4431

Kilogram

9,3492

2902.60.00.00.00

Etilbenzen

7,4431

Kilogram

9,3492

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

7,4431

Kilogram

9,3492

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

7,4431

Kilogram

9,3492

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

2,7973

Kilogram

3,5136

3824.99.96.90.68

Diğerleri

2,7973

Kilogram

3,5136

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

5,1504

Kilogram

6,4694

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

5,1504

Kilogram

6,4694

2710.19.81.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar) Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

5,1504

Kilogram

6,4694

2710.19.83.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik yağları

5,1504

Kilogram

6,4694

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

5,1504

Kilogram

6,4694

2710.19.87.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar) Dişli yağları ve redüktör yağları

5,1504

Kilogram

6,4694

2710.19.91.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar) Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

5,1504

Kilogram

6,4694

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

5,1504

Kilogram

6,4694

2710.19.99.00.25

(Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar

5,1504

Kilogram

6,4694

2710.19.99.00.11

(Yağlama yağları; diğer yağlar) Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock

5,1504

Kilogram

6,4694

2710.19.99.00.98

(Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğerleri

5,1504

Kilogram

6,4694

2712.20

Ağırlık itibariyle %0,75'den az yağ içeren parafin

5,1504

Kilogram

6,4694

3801.20.10.00.00

Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit

5,1504

Kilogram

6,4694

3819.00.00.00.00

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar

5,1504

Kilogram

6,4694

2710.19.25.00.11

Gazyağı

3,9012

Litre

4,9002

2710.19.25.00.19

Diğerleri

3,9012

Litre

4,9002

3403.11.00.00.00

(Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

5,1504

Kilogram

6,4694

3403.19.10.00.00

(Yağlama müstahzarları) Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

5,1504

Kilogram

6,4694

3403.19.20.00.00

(Yağlama müstahzarları) Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar

5,1504

Kilogram

6,4694

3403.19.80.00.00

(Yağlama müstahzarları) Diğerleri

5,1504

Kilogram

6,4694

3403.91.00.00.00

(Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

5,1504

Kilogram

6,4694

3403.99.00.00.00

(Yağlama müstahzarları) Diğerleri

5,1504

Kilogram

6,4694

 

Söz konusu duyuruda yayımlanan tablo bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.