Mali Bültenler

459 Sıra No’lu Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı

12 Şubat 2016

12.02.2016 tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 469 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin...Türkiye Kızılay Derneği ile İlgili Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Uygulamasına Yönelik Açıklamalar Yapıldı

11 Şubat 2016

5 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Türkiye Kızılay Derneği’ne Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneği’nin Teslim...Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10 Şubat 2016

016 Yılı Eylem Planı’nda yer alan ve “Torba Kanun” olarak bilinen “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 29/01/2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek...Hollanda’da İştiraki Olan Türk Şirketleri için Önemli Duyuru

1 Şubat 2016

Yeni transfer fiyatlandırması dokümantasyon kuralları Hollanda Kurumlar Vergisi...Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında 99 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlandı

29 Ocak 2016

22/01/2016 tarih ve GVK-99/2016-1 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri'nde; gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ...