Hatırlatma: 2022 Hesap Dönemine ait Ülke Bazlı Raporlama için Bildirimi Süresi 30.06.2023 tarihidir

Yayınlanma Tarihi: 15 Haziran 20232151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre bir önceki sene konsolide cirosu 750 milyon Euro’yu geçen Çok Uluslu İşletmeler (CUİ) Ülke Bazlı Rapor hazırlamak ve beyan etmekle yükümlüdür. Kapsama giren Grupların ; nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıklarını ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağının ve hesap dönemi hakkındaki bilgileri, her yıl, raporlanacak hesap dönemini takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde “ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu” doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden vermesi gerekmektedir. Haziran 2023 tarihine kadar verilmesi gereken bildirim formu ; 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi ve 2022 yılı içinde biten özel hesap dönemleri için yapılacaktır. Bildirim formunda bir önceki seneye ait konsolide ciro bilgileri, Gruba ait Ülke Bazlı Raporu beyan eden Nihai Ana İşletme / Vekil İşletme bilgileri yer alacaktır. Transfer fiyatlandırması dokümantasyonunun bir parçası olan Ülke Bazlı rapor Bildiriminin zamanında yapılmaması, Mükelleflere tam ve zamanında yerine getirilen dokümantasyon yükümlülükleri ile sağlanan transfer fiyatlandırması kaynaklı cezaların yüzde 50’sinin silinmesi avantajının kaybına sebep olabileceğini de dikkatinize sunmak isteriz.