Mali Bültenler

Ücret ve Benzeri Menfaatlerin Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapıldı

23 Mayıs 2016

21 Mayıs 2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nit​​​​elikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair...Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası ve Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimine İlişkin Düzenleme

5 Mayıs 2016

10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga mükerrer 20. maddesi ile ...ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

4 Mayıs 2016

4 Mayıs 2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ...Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belgelere İlave Yapıldı

28 Nisan 2016

28 Nisan 2016 tarih ve 29697 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik ...Tahsilat Genel Tebliği'nde Zamanaşımına İlişkin Önemli Düzenlemeler Yapıldı

22 Nisan 2016

A Seri ve 1 Sıra no.lu Tahsilat Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair A Seri ve 7 Sıra No.lu Tebliğ ile vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin alınması ve tahsil zamanaşımı süresinin belirlenmesi ...