Damızlık ve Damızlık Harici Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 22 Mayıs 2023Damızlık ve Damızlık Harici Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır.

29.04.2023 tarihli ve 32175 sayılı Resmi Gazete’ de “Damızlık ve Damızlık Harici Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı Hakkında Tebliğ (No: 2023/22)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile damızlık ve damızlık harici hayvanlar ile üreme ürünlerinin ithalatında gerekli olan kontrol belgesinin onaylanabilmesi için ilgililerden istenecek belgelerin açıklandığı, kontrol belgesinin ilgili Genel Müdürlük ve yetki verilen taşra birimleri tarafından onaylandığı, kontrol belgesinin e-belge olarak da düzenlenebileceği ve e-imza ile onaylanabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, kontrol belgesinin onaylanmasını kısıtlayan durumlar ve veteriner sağlık sertifikasının düzenlenmesine dair ayrıntılar belirtilmiş olup; hayvanların ithalatında sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren kullanılan sevkiyat türüne göre geçerlilik sürelerinin değiştiği ve ithalat yapılmasına engel mücbir bir karşılaşılması durumunda, ithalatçının bulunduğu durumu Bakanlığa belgelendirmesi gerektiği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (29.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.