Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 22 Mayıs 2023Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.

29.04.2023 tarihli ve 32175 sayılı Resmi Gazete’ de Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile 01.12.2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci, beşinci, dokuzuncu, onbirinci, onyedinci ve onsekizinci fıkralarında yer alan “30.04.2023 tarihine kadar” ibareleri “30.06.2023 tarihine kadar” şeklinde değiştirildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda

      Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte daha önce yer almayan hükümlere 30 Haziran 2023 tarihine kadar uyum sağlaması gerektiği,

      Yönetmeliğin kapsamında olmayan hizmetleri sunan tüzel kişilerin, 34 ve 35. maddeler hariç olmak üzere, yönetmelikte yer alan hükümlere 30 Haziran 2023 tarihine kadar uyum sağlayacağı,

      Nezdinde ödeme hesabı bulunduran ilk on katılımcı arasında yer alan ödeme hizmeti sağlayıcıları, yönetmeliğin 59. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri 30 Haziran 2023 tarihine kadar yerine getireceği,

      Teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetlerinin, 30 Haziran 2023 tarihine kadar standart olmayan servisler kullanılarak da verilmeye devam edilebileceği,

      Faaliyet izni başvurusunda bulunan kişilerin, yönetmelik hükümleri, yönetmelik değişiklikleri ile değiştirilen hükümler ve Banka'nın düzenlemelerinde belirtilen hükümlere 30 Haziran 2023 tarihine kadar uyumlu hale gelmekle yükümlü oldukları ve bu kişilerin başvuruları hakkında diğer hususlara ilişkin olarak, yürürlükten kaldırılan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ hükümlerinin 30 Haziran 2023 tarihine kadar uygulanacağı,

belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (29.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.