Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 22 Mayıs 2023Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.

29.04.2023 tarihli ve 32175 sayılı Resmi Gazete’ de “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile 07.07.2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda, Yönetmeliğin 41 inci maddesine malların, tasnifleme, ambalajlama, ayıklama, depolama ve nakliye aşamalarında meydana gelen miktar kayıpları için; birinci, ikinci ve üçüncü bildirimlerdeki mal miktarlarından, EK-8’deki tabloda belirtilen oranları aşmayacak şekilde sistem üzerinden fire beyanı yapılabileceği, aynı mala ilişkin fire beyanının bir bildirimci tarafından yalnızca bir defa yapılabileceğine dair fıkranın eklendiği belirtilmiştir.

Ayrıca, Yönetmeliğin 45 inci maddesinin beşinci fıkrasında; bildirim tarihinden itibaren bir yıl içinde malın tüketime sunulduğu yerin belli olmaması veya diğer nedenlerle bu maddeye göre dağıtılamayan hal rüsumları, malın sisteme son olarak bildirilen yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu banka hesabına, bu yerde toptancı hali bulunmaması durumunda il belediyesi tarafından bildirilen banka hesabına izleyen takvim yılının ilk ayı içerisinde ilgili banka tarafından aktarılacağı şeklinde değiştirilmiştir.

Buna ek olarak, yönetmeliğin geçici birinci maddesine, 1/1/2022 tarihinden önce yapılan bildirimlerin, yeni yapılacak bildirimlerde referans olarak kullanılamayacağı, Bakanlığın bu bildirimlerin tekrar kullanılmamasına yönelik gerekli tedbirlerin alındığına ilişkin maddenin eklendiği ve ekte yer alan EK-8 tablosunun eklendiği belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.