Mali Bültenler


94.02 Tarife Pozisyonunda Yer Alan Mobilyaların İhtisas Gümrüklerine İlave

4 Aralık 2018

27.11.2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No:90) Değişiklik Yapılmasına...İthalatı Yasak Olmayan Oyun Alet veya Makinalarının Serbest Dolaşıma Girişine İzin Verilecek Gümrük İdareleri Listesine İstanbul Havalimanı Eklendi

4 Aralık 2018

27.11.2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazete' de Gümrük Genel Tebliği'nde (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:13) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:15) yayımlanmıştır.Telsiz Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İhtisas Gümrüklerine İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Eklendi

4 Aralık 2018

27.11.2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmi Gazete'de Gümrük Genel Tebliği'nde (Seri No: 103) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:155) yayımlanmıştır.Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Yürürlükten Kaldırıldı

27 Kasım 2018

23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/354 sayılı İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar yayınlanmıştır.Ürdün STA Kapsamında Verilen Vergi İmtiyazları Kaldırıldı

27 Kasım 2018

23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 353 sayılı İthalat Rejim Kararı'na Ek Karar ile 20/12/1995 tarihli ...