KOSGEB Tarafından Düzenlenen Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet Belgesinin Tek Pencere Sistemine Alınmasının Uygun Bulunduğu Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 28 Kasım 2023KOSGEB Tarafından Düzenlenen Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet Belgesinin Tek Pencere Sistemine Alınmasının Uygun Bulunduğu Belirtilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.11.2023 tarihli E-73421605-106.05-00090889495 sayılı “TPS-KOSGEB-Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet Belgesi (Genelge No: 2023/13)” konulu Genelgesi yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile KOSGEB tarafından düzenlenen Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet Belgesinin Tek Pencere Sistemine alınmasının uygun bulunduğu belirtilmiş olup 1100 kodlu TPS-KOSGEB-Teknoloji Merkezleri Muafiyet Belgesi başvurusu izninin verilmesinin aşağıdaki şekilde yapılması gerektiği belirtilmiştir.

·        1100 kodlu TPS-KOSGEB-Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı'nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirileceği,

·        Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların KOSGEB tarafından değerlendirileceği,

·        Başvuruda herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedileceği,

·        Reddedilen başvuruların yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hatanın düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden KOSGEB'e elektronik ortamda gönderileceği,

·        Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvuruların KOSGEB tarafından kabul edileceği,

·        Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde KOSGEB tarafından onaylanacağı ve Sistem tarafından 23 haneli belge ID’si oluşturulacağı,

·        Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ID) numarasının yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edileceği,

·        Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacağı

belirtilmiştir.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.