Gecikme Zammı Oranının Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlendiği Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 28 Kasım 2023Gecikme Zammı Oranının Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlendiği Belirtilmiştir.

14.11.2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazete’ de “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)” konulu Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere  %3,5 olarak belirlendiği belirtilmiştir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.