Mali Bültenler

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğde Teşhir Edilen Ürünlerin İthalatına İlişkin Tebliğ

31 Aralık 2018

29 Aralık 2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 2019/1 sayılı Yurt İçinde Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ yayımlandı.Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcılara Yönelik Eşyaların İthalinde Uygunluk Yazısının Gümrük Beyanname Tescilinde Yer Almasına İlişkin Tebliğ

31 Aralık 2018

29 Aralık 2018 tarihli ve 30640(2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de 2019/4 sayılı Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ yayımlandı.Sivil Hava Taşıtlarının İthalinde Uygunluk Yazısının Gümrük Beyanname Tescilinde Yer Almasına İlişkin Tebliğ

31 Aralık 2018

29 Aralık 2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmi Gazete 'de 2019/8 sayılı Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ yayımlandı.Radyoaktif Maddelere Yönelik Eşyaların Uygunluk Yazısının Gümrük Beyanname Tescilinde Yer Almasına İlişkin Tebliğ

31 Aralık 2018

29 Aralık 2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 2019/3 sayılı Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ yayımlandı.Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ

31 Aralık 2018

29.12.2018 tarih ve 30640 sayılı Resmi Gazete 'de Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin 2019/14 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.