Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdarelerine Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün Eklendiği Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 05 Ocak 2024Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdarelerine Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün Eklendiği Belirtilmiştir.

28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’ de “Tarım Ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım Ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile:

·        Veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin,

·        Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin,

·        44.01, 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.15 ve 44.16 tarife pozisyonlarında yer alan zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (ahşap ambalaj malzemeleri hariç),

·        Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye transit işlemleri ile serbest bölgeler, antrepolar ve geçici depolama yerlerinden Gümrüksüz Satış Mağazaları ve depolarına yapılacak transit işlemleri ile kumanya hariç olmak üzere 22.03, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07, 22.08 tarife pozisyonunda yer alan mamul haldeki alkollü içkilerin,

Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri hususunda Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün yetkilendirildiği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.