Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde Yer Alan Azami Miktar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 05 Ocak 2024Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde Yer Alan Azami Miktar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.

27.11.2023 tarihli ve 32412 sayılı Resmi Gazete’ de “Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” konulu Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 07.07.2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesinde” yer alan “AB013” kod numaralı tarife kontenjan satırının aşağıdaki şekilde değiştirildiği bildirilmiştir.

 

Tarife Kontenjanı Kod No

 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Top of Form

Azami Miktar

Bottom of Form

 

 

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

 

Eski

 

AB013

0602.90 (0602.90.91.00.00 hariç)

 

 

Diğerleri

 

01.01-31.12

 

25 ton

 

 

BSGTY

 

 

Güncel

 

AB013

0602.90 (0602.90.91.00.00 hariç)

 

 

Diğerleri

 

01.01-31.12

 

130 ton

 

 

BSGTY

 

 

Bu kapsamda Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (27.12.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebiği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.